Preskočiť na obsah


Rezortné periodiká

 1. Spravodajca ÚGKK SR
 2. Bulletiny
 3. Geodetický a kartografický obzor
 4. Názvoslovné informácie
 5. Katastrálne konferencie

 

1. Spravodajca

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydáva úradný vestník "Spravodajca Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky".

Úradný vestník vychádza od roku 1969. Je určený organizáciám Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, krajským úradom, okresným úradom, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti v odbore geodézie, kartografie a katastra a ostatným zainteresovaným fyzickým osobám a právnickým osobám.

Úradný vestník obsahuje normatívnu časť, oznamovaciu časť a samostatné prílohy.

V normatívnej časti sú uverejňované predpisy a iné akty riadenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v plnom znení, napr. smernice, rozhodnutia, pokyny, usmernenia a dohody úradu s inými subjektami.

V oznamovacej časti sú uverejňované oznamy o vydaní právnych predpisov, technických predpisov, Slovenských technických noriem z oblasti geodézie, kartografie a katastra, nomenklatúry mapových listov štátnych mapových diel vydaných podľa Edičného plánu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, oznamy o autorizovaných programoch na spravovanie okresnej bázy údajov informačného systému katastra nehnuteľností, o povinnosti aktualizovať vektorovú katastrálnu mapu v ustanovenej štruktúre a výmennom formáte, o zmenách názvov a hraníc katastrálnych území, o vydaní osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb a podobne.

V samostatných prílohách sú uverejňované Katastrálny bulletin, Geodetický a kartografický bulletin, organizačné členenie rezortu s adresami a telefónnymi číslami, prehľad technických predpisov a pod.

Rozmnoženie úradného vestníka zabezpečuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

Rok Ročník       Čiastky
2023 LV. čiastka 1 + príloha č.1 čiastka 2 + príloha č.1        
2022 LIV. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 + príloha č.1      
2021 LIII. čiastka 1 + príloha č.1 čiastka 2 čiastka 3 + príloha č.1      
2020 LII. čiastka 1 + príloha č.1 čiastka 2        
2019 LI. čiastka 1 + príloha č.1 + príloha č.2          
2018 L. čiastka 1 čiastka 2 + príloha č.1 čiastka 3      
2017 XLIX. čiastka 1 + príloha č.1 čiastka 2 + príloha č.1 čiastka 3 + príloha č.1 čiastka 4 + príloha č.1    
2016 XLVIII. čiastka 1 + príloha č.1   čiastka 2 + príloha č.1 + príloha č.2      
2015 XLVII. čiastka 1 + príloha č.1 čiastka 2 + príloha č.1 čiastka 3 + príloha č.1      
2014 XLVI. čiastka 1 + príloha č.1 čiastka 2-3 + príloha č.1 + príloha č.2        
2013 XLV. čiastka 1 čiastka 2-3 + príloha č.1 + príloha č.2        
2012 XLIV. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 + príloha č.1      
2011 XLIII. čiastka 1 + príloha č.4 čiastka 2        
2010 XLII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2009 XLI. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2008 XL. čiastka 1 čiastka 2        
2007 XXXIX. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2006 XXXVIII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2005 XXXVII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2004 XXXVI. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2003 XXXV. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
2002 XXXIV. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
2001 XXXIII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2000 XXXII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
1999 XXXI. čiastka 1 čiastka2 čiastka 3 čiastka 4    
1998 XXX. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
1997 XXIX. čiastka 1 čiastka 2  čiastka 3  čiastka 4    
1996 XXVIII. čiastka 1 čiastka 2  čiastka 3 čiastka 4    
1995 XXVII. čiastka 1  čiastka 2  čiastka 3 čiastka 4    
1994 XXVI. čiastka 1 čiastka 2  čiastka 3  čiastka 4    
1993 XXV. čiastka 1  čiastka 2         
1992 XXIV. čiastka 1  čiastka 2  čiastka 3       
1991 XXIII. čiastka 1  čiastka 2  čiastka 3       
1990 XXII. čiastka 1 čiastka 2  čiastka 3      
1989 XXI. čiastka 1  čiastka 2        
1988 XX. čiastka 1  čiastka 2         
1987 XIX. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3       
1986 XVIII. čiastka 1 čiastka 2        
1985 XVII. čiastka 1  čiastka 2  čiastka 3       
1984 XVI. čiastka 1  čiastka 2         
1983 XV. čiastka 1 čiastka 2         
1982 XIV. čiastka 1  čiastka 2         
1981 XIII. čiastka 1  čiastka 2 čiastka 3       
1980 XII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3       
1979 XI. čiastka 1  čiastka 2  čiastka 3  čiastka 4    
1978 X. čiastka 1  čiastka 2  čiastka 3       
1977 IX. čiastka 1-2 čiastka 3  čiastka 4       
1976 VII. čiastka 1 čiastka 2-3 čiastka 4 čiastka 5  čiastka 6  
1975 VII. čiastka 1 čiastka 2  čiastka 3  čiastka 4 čiastka 5  čiastka 6 
1974 VI. čiastka 1  čiastka 2  čiastka 3  čiastka 4 čiastka 5  
1973 V. čiastka 1-2 čiastka 3-4 čiastka 5-6 čiastka 7 čiastka 8-9  
1972 IV. čiastka 1 čiastka 2-3 čiastka 4 čiastka 5 čiastka 6 čiastka 7-8
1971 III. čiastka 1 čiastka 2-3 čiastka 4  čiastka 5-6 čiastka 7   
1970 II. čiastka 1  čiastka 2-3 čiastka 4 čiastka 5-6    
1969 I.  čiastka 1-2 čiastka 3         

Späť na začiatok


2. Bulletiny

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydáva od roku 1993 "Katastrálny bulletin" a od roku 2009 "Geodetický a kartografický bulletin", ktorých cieľom je formou otázok a odpovedí z oblasti vecnej pôsobnosti rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pôsobiť pri tvorbe jednotnej metodiky a pri zabezpečovaní dodržiavania ústavnosti a zákonnosti orgánov geodézie, kartografie a katastra.

Katastrálny bulletin a Geodetický a kartografický bulletin sa uverejňujú ako samostatné prílohy k vestníku Spravodajca úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Katastrálny bulletin

Vecný register otázok a odpovedí z Katastrálnych bulletinov 1994 - 2023

Ročník 2023 číslo 1/2023 číslo 2/2023      
Ročník 2022 číslo 1/2022 číslo 2/2022      
Ročník 2020 číslo 1/2020        
Ročník 2019 číslo 1/2019 číslo 2/2019      
Ročník 2018 číslo 1/2018 číslo 2/2018      
Ročník 2017 číslo 1/2017 číslo 2/2017      
Ročník 2016 číslo 1/2016 číslo 2/2016 číslo 3/2016    
Ročník 2015 číslo 1/2015 číslo 2/2015      
Ročník 2014  číslo 1/2014 číslo 2/2014      
Ročník 2013 číslo 1/2013 číslo 2/2013 číslo 3/2013    
Ročník 2012 číslo 1/2012 číslo 2/2012      
Ročník 2011 číslo 1/2011 číslo 2/2011      
Ročník 2010 číslo 1/2010 číslo 2/2010 číslo 3/2010    
Ročník 2009 číslo 1/2009 číslo 2/2009 číslo 3/2009 číslo 4/2009  
Ročník 2008 číslo 1/2008 číslo 2/2008      
Ročník 2007 číslo 1/2007 číslo 2/2007 číslo 3/2007    
Ročník 2006 číslo 1/2006 číslo 2/2006 číslo 3/2006 číslo 4/2006  
Ročník 2005 číslo 1/2005 číslo 2/2005 číslo 3/2005 číslo 4/2005  
Ročník 2004 číslo 1/2004 číslo 2/2004 číslo 3/2004    
Ročník 2003 číslo 1/2003 číslo 2/2003 číslo 3/2003 číslo 4/2003 číslo 5/2003
Ročník 2002 číslo 1/2002 číslo 2/2002 číslo 3/2002 číslo 4/2002 číslo 5/2002
Ročník 2001 číslo 1/2001 číslo 2/2001 číslo 3/2001 číslo 4/2001  
Ročník 2000 číslo 1/2000 číslo 2/2000 číslo 3/2000    
Ročník 1999 číslo 1/1999 číslo 2/1999 číslo 3/1999 číslo 4/1999  
Ročník 1998 číslo 1/1998 číslo 2/1998 číslo 3/1998 číslo 4/1998  
Ročník 1997 číslo 1/1997 číslo 2/1997 číslo 3/1997 číslo 4/1997  
Ročník 1996 číslo 1/1996 číslo 2/1996 číslo 3/1996 číslo 4/1996  
Ročník 1995 číslo 1/1995 číslo 2/1995 číslo 3/1995 číslo 4/1995  
Ročník 1994 číslo 1/1994 číslo 2/1994 číslo 3/1994    

Geodetický a kartografický bulletin

Ročník 2012 číslo 1/2012      
Ročník 2011 číslo 1/2011 číslo 2/2011    

Späť na začiatok3. Geodetický a kartografický obzor

Recenzované periodikum, vychádzajúce mesačne, plní odbornú, vedeckú, výchovno-vzdelávaciu a spoločenskú funkciu v okruhu odborníkov v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností pôsobiacich v štátnej správe, vo výzkume, v pedagogickom a vzdelávacom procese a v komerčnej sfére.

GaKO reprezentuje úroveň odboru a je jediným časopisom s týmto obsahovým zameraním, ktorý vycháza spoločne v Slovenskej a Českej republike.

Späť na začiatok

4. Názvoslovné informácie

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydáva s periodicitou dvakrát do roka periodickú publikáciu NÁZVOSLOVNÉ INFORMÁCIE. Cieľom tejto publikácie je informovať širokú verejnosť o práci v oblasti štandardizácie geografického názvoslovia. Periodikum zahŕňa normatívnu časť a informatívnu časť. Normatívna časť publikácie obsahuje aktuálne rozhodnutia o štandardizácii a rozhodnutia o schválení vydaných neperiodických názvoslovných publikácií. Informatívna časť sa zaoberá informáciami o činnostiach súvisiacich s geografickými názvami ako sú, preklady dokumentov a rezolúcií z konferencií OSN o štandardizácii geografických názvov, preklady materiálov z rokovaní Skupiny expertov OSN pre geografické názvy (UNGEGN) a jej pracovných skupín, materiály z rokovaní regionálnych skupín, zoznamy prezentovaných materiálov na zasadnutiach, oznámenia o zmenených názvoch a ďalšie významné informácie z tejto oblasti.

 
Rok  Číslo
2023 71 72  
2022 69 70  
2021 67 68  
2020 65 66  
2019 63 64  
2018 62    
2017 60 61  
2016 58 59  
2015 56 57  
2014 54 55  
2013 52 53  
2012 50 51  
2011 48 49  
2010 46 47  
2009 44 45  
2008 42 43  
2007 40 41  
2006 38 39  
2005 36 37  
2004 34 35  
2003 32 33  
2002 30 31  
2001 28 29  
2000 26 27  
1999 24 25  
1998 21 22 23
1997 19 20  
1996 17 18  
1995 15 16  
1994 12 13 14
1993 10 11  
1992 8 9  
1991 6 7  
1990 5    
1989 4    
1988 2 3  

Späť na začiatok

5. Katastrálne konferencie

A. O katastrálnych konferenciách

Začiatkom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia dozrievalo v diskusiách slovenských i českých špecialistov z oblasti evidencie nehnuteľností (EN) (po 1.1.1993 katastra nehnuteľností), ale aj riadiacich pracovníkov, vo vtedajšom Česko-Slovensku poznanie, že dobová textácia zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení noviel už nevyhovuje meniacim sa potrebám rozvoja spoločnosti. Riešenie tohto konfliktu medzi staršou právnou reguláciou platnej legislatívy evidencie nehnuteľností a novšími potrebami spoločnosti sa črtalo v zásadnejšej novelizácii zákona o EN, prípadne, v lepšom prípade, v úplne novej zákonnej úprave. Bolo konštatované, že zásadný nedostatok zákona o EN je najmä v jeho rigidnej orientácii na uprednostnenie užívacích vzťahov k nehnuteľnostiam pred vlastníckymi vzťahmi. Tento nedostatok sa premietal i do potreby zásadnej zmeny technológie súvisiacej s tvorbou geometrických plánov, zásadnej zmeny technológie súvisiacej s rezortnou úlohou budovania a obnovy mapového fondu máp veľkých mierok, najmä doriešenia absentujúcich potrebných právnych dôsledkov nového mapovania (uznesenie vlády SSR č. 134/1971 o budovaní a obnove mapového fondu máp veľkých mierok na Slovensku), a rovnako bol signalizovaný i ťažkosťami vyplývajúcimi z technológie plnenia rezortnej úlohy delimitácie hranice medzi poľnohospodárskym pôdnym fondom a lesným pôdnym fondom. Odborná diskusia zreteľne odhalila v širšom pohľade nedostatky vtedajšieho zákona 22/1964 o EN, ktoré si vyžadovali zmenu; z nich spomenieme: zapisovanie právnych vzťahov podľa dochádzajúcich listín i vyšetrovaním v obci, postup pri zakladaní evidencie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v prípadoch nedoložených právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, zakladanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam bývalých osadníkov a spresnenie predmetu a obsahu EN. Konštatované bolo, že najvhodnejší postup hľadania riešenia tohto konfliktu bude umožnenie širokej diskusie odborníkov formou aj celoštátnych (rozumej na slovensko-českej, čiže federálnej, úrovni) konferencií o EN, ktoré by sa striedavo konali pod organizačnou záštitou vždy jedného z republikových ostatných ústredných orgánov štátnej správy geodézie a kartografie. Tieto konferencie by mohli prispieť svojimi závermi – odporúčaniami k formulácii návrhu novej legislatívy. 
Problematikou zásadnej novely, resp. úplne nového zákona o EN, sa systematicky a opakovane zaoberal v podmienkach absencie federálneho úradu geodézie a kartografie, a to až do konca roka 1992, aj najvyšší dobový koordinačný orgán geodézie a kartografie, Koordinačná rada Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) a Českého úřadu geodetického a kartografického (Koordinačná rada). Koordinačná rada začiatkom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia dohodla, že bude kreovaná zmiešaná slovensko-česká skupina špecialistov pod gestorstvom SÚGK, ktorej úlohou bude postupne tvoriť návrh novej legislatívy EN aj na základe vyvíjajúcej sa diskusie a odporúčaní z celoštátnych konferencií o EN.
Prvá celoštátna konferencia o evidencii nehnuteľností sa konala v októbri 1983 v Brne, po ktorej nasledovala 2. celoštátna konferencia o evidencii nehnuteľností v dňoch 5.-6.11.1986 v Žiline. Konanie 1. a 2. celoštátnej konferencie o EN, veľký záujem aktívnych odborníkov – prednášateľov i pasívnych odborníkov – účastníkov konferencií, vyvolaná živá diskusia, sformulované odporúčania a zaangažovanie dennej tlače i rozhlasu potvrdili naliehavosť riešenia otázky zásadnej novely resp. úplne nového zákona o EN. Z konania prvých dvoch úspešných konferencií sa vyvinul pravidelný systém konferencií o evidencii nehnuteľností (po 1.1.1993 katastri nehnuteľností) organizovaných v cca trojročných periódach striedavo na slovenskej a českej pôde. 4. celoštátna konferencia o evidencii nehnuteľností, 20.-22.10.1992, v Žiline, bola posledná, ktorá niesla  názov celoštátna konferencia o EN. Nasledujúce konferencie po prijatí dvojice zákonov regulujúcich nový kataster nehnuteľností v roku 1992, ktorými bol nahradený zákon o EN, a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a samostatnej Českej republiky k 1.1.1993 síce pokračovali v poradovom číslovaní odborných podujatí, ale boli a sú označené modifikovaným aktualizovaným pomenovaním medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností. 

Prehľad doterajších katastrálnych konferencií:

 1. Brno, 1983
 2. Žilina, 5.– 6.11.1986
 3. Brno, 30.-31.10.1989
 4. Žilina, 20.-22.10.1992
 5. Praha, 8.-10.11.1995
 6. Žilina, 10.-11.11.1998
 7. Brno, 8.-9.11.2001
 8. Žilina, 21.-22.10.2004
 9. Olomouc, 29.-30.11.2007
10. Karlove Vary, 9.9.2010 
11. Častá - Papiernička, 15.-16.5.2014
12. Brno, 28.2.-1.3.2018

Uplynulých doterajších 12 medzinárodných konferencií o katastri nehnuteľností vrátane ich predchodkýň, celoštátnych konferencií o evidencii nehnuteľností, sa natrvalo zapísalo do histórie nášho katastra. Konferencie rozhodujúcim spôsobom prispeli k formulácii zásad legislatívnej bázy súčasného KN vrátane novelizácií tejto legislatívy. Konferencie nenahraditeľným spôsobom utvorili odborné fórum na diskusie o koncepčných i technologických otázkach na širokej úrovni aj špecialistom geodetom – katastrálnikom i právnikom z miestnych orgánov štátnej správy KN a z komerčných katastrálnych pracovísk. Duševné bohatstvo, ktoré ponúka množina zborníkov prednášok doterajších 12 katastrálnych konferencií, pre širokú odbornú verejnosť zverejnená na webovom sídle ÚGKK SR tu.

B. Literatúra súvisiaca s katastrálnymi konferenciami

 • Evidence nemovitostí - sborník přednášek. Vydala Československá vědeckotechnická společnost Dům techniky Brno 1983. 112 s. Ev. č. 283/07/DT 07; 60/823/83.
 • Zborník prednášok z 2. celoštátnej konferencie o evidencii nehnuteľností, Žilina, 5.-6.11.1986. Vydal Dom techniky ČSVTS Žilina 1986. 123 s. Bez ISBN.
 • 3. konference o evidenci nemovitostí – sborník příspěvků, Brno 1989. Vydal ČV společnosti geodézie a kartografie ČSVTS, Geodézie, s.p. Brno, Dům techniky ČSVTS Brno. ISBN 80/02/99688-7. 126 s.
 • IV. celoštátna konferencia o evidencii nehnuteľností zborník prednášok, Žilina 20.-22.10.1992. Vydala Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, ZSVTS Bratislava, Český svaz geodetů a kartografů, Slovenský úrad geodézie a kartografie a Dom techniky ZSVTS Žilina, 1992. ISBN 80-231-0257-5. 131 s.
 • 5. mezinárodní konference o katastru nemovitostí sborník přednášek, Praha, 8.-10.11.1995, Český svaz geodetů a kartografů a  Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov. 98 s. Bez ISBN.
 • Zborník prednášok zo 6. medzinárodnej konferencie o katastri nehnuteľností, Žilina, 10.-11.11.1998, Dom techniky ZSVTS Žilina, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Český svaz geodetů a kartografů a ÚGKK SR. 104 s. ISBN 80-231-0336-9.
 • 7. mezinárodní konference o katastru nemovitostí a 37. geodetické informační dny, sborník přednášek, Brno, 8.-9.11.2001. Vydal Spolek zeměměřičů Brno, Odborná skupina katastru nemovitostí České republiky a Český svaz geodetů a kartografů. 112 s. ISBN:80864 33048, 9788086433042.
 • Zborník prednášok VIII. konferencia o katastri nehnuteľností konaná pri príležitosti 50. výročia sústredenej zememeračskej služby a 40. výročia zákona o evidencii nehnuteľností, Žilina. Vydala Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Český svaz geodetů a kartografů a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2004. Bez ISSN. 141 s.
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí – sborník anotací, 2007. Český svaz geodetů a kartografů a  Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, za odborné spolupráce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 47 s. ISBN 978-80-02-01964-0.
 • X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí – sborník anotací, Karlovy Vary, 2010, Český svaz geodetů a kartografů a  Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, odborná spolupráce – Český úřad zeměměřický a katastrální. 33 s. ISBN 978-80-02-02257-2. 
 • Geodetický a kartografický obzor, Praha, ročník 60/102, 2014, č. 5. Venované 11. medzinárodnej konferencii o katastri nehnuteľností pri príležitosti 50. výročia prijatia zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností a 20. výročia vstúpenia do účinnosti zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam. ISSN 1805-7446.
 • Zborník prednášok z 11. medzinárodnej konferencie o katastri nehnuteľností, Častá - Papiernička 15.-16.5.2014. Vydala Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov a Český svaz geodetů a kartografů za odbornej spolupráce Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, 2014. 144 s. ISBN 978-80-89626-023-8.
 • 12. mezinárodní konference o katastru nemovitostí a 53. geodetické informační dny, Brno, 2018. Český svaz geodetů a kartografů – Spolek zeměměřičů Brno. ISBN 978-80-02-02780-5. 
 • HORŇANSKÝ, Imrich a HUDECOVÁ, Ľubica: 11. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností. Geodetický a kartografický obzor, Praha, ročník 60/102, 2014, č. 8, s. 222 – 224. ISSN 1805-7446.
 • HURNÍK, Ján: 2. celoštátna konferencia o evidencii nehnuteľností. Geodetický a kartografický obzor, Praha, ročník 33/75, 1987, č. 4, s. 109-110.
 • MATÁK, Eduard: IV. celoštátna konferencia o evidencii nehnuteľností. Geodetický a kartografický obzor, Praha, ročník 39/81, 1993, č. 3, s. 60-61.
 • RYDVAL, Jiří: VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině.
 • TOMANDL, Libor: Výroční zasedání 7. komise FIG v Karlových Varech. Geodetický a kartografický obzor, Praha, ročník 56/98, 2010, č. 12, s. 259-260. ISSN 0016-7096.

 

C. Zborníky prednášok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.

Apríl 2018

Späť na začiatok

 

Aktualizované 29.05.2024