Preskočiť na obsah


Organizačné členenie

útvar/odbor telefón e-mail
sekretariát predsedu +421940991214 +421940991215 sekretariat@skgeodesy.sk
sekretariát podpredsedu +421940991219 podpredseda@skgeodesy.sk
sekretariát generálneho tajomníka služobného úradu +421940991227 ugkkgtsu@skgeodesy.sk
osobný úrad +421940991179 ugkkou@skgeodesy.sk
katastrálny odbor +421940991196 ugkkko@skgeodesy.sk
legislatívno-právny odbor +421940991187 ugkklo@skgeodesy.sk
odbor ekonomiky a správy majetku +421940991189 ugkkeo@skgeodesy.sk
odbor katastrálnej inšpekcie +421940991194 ugkkoki@skgeodesy.sk
odbor geodézie a medzinárodných vzťahov +421940991206 ugkkogmv@skgeodesy.sk
oddelenie kontroly +421940991172 ugkkuk@skgeodesy.sk
odbor informačných technológií +421940991196 ugkkoi@skgeodesy.sk
vnútorný audit

+421940991247
+421940991281

ugkkva@skgeodesy.sk

 

Aktualizované 23.03.2022