Preskočiť na obsah


Oznamy

Informácie pre občanov k oblastiam najčastejšie kladených otázok ohľadne Portálu ESKN

Bližšie informácie v prílohe (pdf súbor).

Upozornenie

Upozorňujeme na klamlivé webové stránky, ktoré zverejňujú  údaje o katastri nehnuteľností. ÚGKK SR nie je správcom alebo prevádzkovateľom týchto webových stránok a nezodpovedá za obsah a ani za správnosť zverejnených údajov. ÚGKK SR je prevádzkovateľom nasledujúcich portálov s vyhľadávacími funkciami:
•    Portál ESKN https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/, 
•    Portál CICA https://cica.vugk.sk/, 
•    Mapový klient ZBGIS https://zbgis.skgeodesy.sk.

Rezort geodézie, kartografie a katastra SR zabezpečil zverejnenie zmlúv podľa uznesenia vlády SR č. 491/2010 na stránkach Úradu vlády SR.

Prehľad správnych poplatkov podľa prílohy Zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Poplatky ÚGKK SR

Všetky oznamy