Preskočiť na obsah


Novinky

Nové číslo GaKO

12.08.2022 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 08/2022
 

Video o Geoportáli a ZBGIS s titulkami

11.08.2022 Milí spoluobčania. Na nasledujúcom videu sa môžete pozrieť čo všetko si môžete na Geoportali a ZBGIS zistiť. Budete sa v dobrom čudovať, ako Vám náš portál môže pomôcť. ROBÍME PRE VÁS, ABY SA NÁM NA SLOVENSKU LEPŠIE ŽILO.
 

Ako od mája elektronicky komunikovať s katastrom

06.06.2022 Denník N publikoval na svojich stránkach článok Ako od mája elektronicky komunikovať s katastrom (otázky a odpovede)
 

Informácie pre používateľov Portálu ESKN

25.05.2022 Na základe odozvy používateľov za prvé 3 týždne prevádzky nového Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) po vypnutí staršieho Katastrálneho portálu (KaPor) sme pripravili niekoľko informácií pre používateľov. Ide o niektoré rady pri používaní Portálu ESKN alebo dôležité informácie či vysvetlenie problémov.
 

Open Data

29.04.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR zverejnil ako OPEN DATA vektorové katastrálne mapy.
 

Ukončenie prevádzky Katastrálneho portálu

28.04.2022 Starý portál pod menom KAPOR - Katastrálny portál - bude nahradený modernejšími službami v ESKN a ZB GIS od 01.05.2022
 

ESKN - problém s elektronickým podpisovaním

20.04.2022 Návod na riešenie problému s elektronickým podpisovaním na Portáli ESKN súvisiaci s ochranou HTTPS komunikácie vo webovom prehliadači a antivírovým softvérom
 

Upozornenie na pripravované odstavenie Katastrálneho portálu KaPor

20.04.2022 Upozornenie na pripravované odstavenie - ukončenie prevádzky - Katastrálneho portálu /KaPor/ k 30.04.2022
 

Štatistická ročenka za rok 2021

11.04.2022 ÚGKK SR zverejnil na svojej stránke štatistickú ročenku za rok 2021. Ročenka je súborným materiálom poskytujúcim ucelený prehľad o vývoji pôdneho fondu a evidencií stavieb a bytov v Slovenskej republike. Okrem rozboru prírastkov a úbytkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov obsahuje štatistická ročenka za rok 2021 s podrobnosťou okresov úhrnné hodnoty druhov pozemkov, počty parciel, stavieb a bytov a prehľad o plochách druhov pozemkov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb podľa sumarizačného kódu k 1.1.2022. V prípade ďalších podrobností je možné napísať na info@skgeodesy.sk
 

„ Prezentácia predsedu ÚGKK SR na Valnom zhromaždení Komory geodetov a kartografov 08.04.2022

08.04.2022 Prierezové informácie z rezortu ÚGKK SR od minuloročného valného zhromaždenia KGK doteraz.
Realizované aktivity v tomto období a plánované aktivity v nasledujúcich rokoch.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Aktualizované 05.02.2019