Preskočiť na obsah


Novinky

Agro vrstvy a ZB GIS

18.09.2023 V sekcii Geodézia a kartografia/ZBGIS je zverejnené inštruktážne video použitia Agro vrstiev MPRV SR v Mapovom klientovi ZB GIS
 

Nové číslo GaKO

18.09.2023 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 09/2023
 

Žiadosť o súčinnosť samospráv pri zvyšovaní kvality služieb poskytovaných občanom

23.08.2023 ÚGKK SR (Úrad geodézie, kartografie a katastra) a KGK (Komora geodetov a kartografov) zaslali všetkým stupňom samospráv a stavebným úradom na Slovensku spoločný osvetový list so zámerom zvýšenia odborného povedomia hlavne o grafických informáciách poskytovaných z Geoportálu, teda z Mapového klienta ZBGIS a portálu ESKN.
 

Úspora spotreby tepla ÚGKK SR po zateplení budovy svojho sídla znížením jej energetickej náročnosti

20.06.2023 ÚGKK SR zrealizoval obnovu budovy svojho sídla zateplením v priebehu rokov 2021 -2022 tak, aby budova spĺňala minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, čo v konečnom dôsledku znamenalo nielen úsporu nákladov na energie a zníženie nákladov na prevádzku budovy, ale aj zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov. Okrem zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy sa obnovou budovy odstránili aj stavebné poruchy budovy a dosiahlo sa aj celkové zlepšenie vzhľadu budovy.
 

Uverejnili na ŽIVÉ.SK

05.06.2023 Slovensko má nové 3D modely povrchu krajiny, sú pre každého zadarmo
 

Nová smernica

24.05.2023 V sekcii Technické predpisy a iné akty riadenia je zverejnená Smernica na postup pri zápise, zmene a výmaze vecného bremena v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností č. SM_UGKK SR_15/2023.
 

Special Achievement in GIS Award

11.04.2023 ÚGKK SR a GKÚ získali ocenenie „Special Achievement in GIS Award“ , ktoré každoročne udeľuje firma Esri vybraným komplexným riešeniam v oblasti GIS za Mapový klient ZBGIS.
 

Prezentácia predsedu ÚGKK SR na VZ KGK

31.03.2023 V sekcii Kataster nehnuteľností\aktuality je zverejnená Prezentácia predsedu ÚGKK SR na VZ KGK na Štrbskom plese – Najaktuálnejšie informácie z rezortu
 

Prezentácia k Usmerneniu ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_1/2022

20.02.2023 V sekcii Kataster nehnuteľností/Aktuality je zverejnená prezentácia Ing. Michala Leitmana na tému "Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a
výmer parciel"
 

Pokyn predsedu ÚGKK SR č. POK_UGKK SR_1/2023 z 15. februára 2023

15.02.2023 Týmto pokynom sa v súvislosti s tzv. uznaným spôsobom autorizácie (zavedeným od 01.01.2023) uvádza, v ktorých prípadoch sa uznaný spôsob autorizácie považuje za legitímny spôsob autorizácie elektronických dokumentov a uvádzajú sa príklady rozlíšenia uznaného spôsobu autorizácie a kvalifikovaného elektronického podpisu v Centrálnom systéme katastra nehnuteľností.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

Aktualizované 05.02.2019