Preskočiť na obsah


Novinky

Ako od mája elektronicky komunikovať s katastrom

06.06.2022 Denník N publikoval na svojich stránkach článok Ako od mája elektronicky komunikovať s katastrom (otázky a odpovede)
 

Informácie pre používateľov Portálu ESKN

25.05.2022 Na základe odozvy používateľov za prvé 3 týždne prevádzky nového Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) po vypnutí staršieho Katastrálneho portálu (KaPor) sme pripravili niekoľko informácií pre používateľov. Ide o niektoré rady pri používaní Portálu ESKN alebo dôležité informácie či vysvetlenie problémov.
 

Open Data

29.04.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR zverejnil ako OPEN DATA vektorové katastrálne mapy.
 

Ukončenie prevádzky Katastrálneho portálu

28.04.2022 Starý portál pod menom KAPOR - Katastrálny portál - bude nahradený modernejšími službami v ESKN a ZB GIS od 01.05.2022
 

ESKN - problém s elektronickým podpisovaním

20.04.2022 Návod na riešenie problému s elektronickým podpisovaním na Portáli ESKN súvisiaci s ochranou HTTPS komunikácie vo webovom prehliadači a antivírovým softvérom
 

Upozornenie na pripravované odstavenie Katastrálneho portálu KaPor

20.04.2022 Upozornenie na pripravované odstavenie - ukončenie prevádzky - Katastrálneho portálu /KaPor/ k 30.04.2022
 

Štatistická ročenka za rok 2021

11.04.2022 ÚGKK SR zverejnil na svojej stránke štatistickú ročenku za rok 2021. Ročenka je súborným materiálom poskytujúcim ucelený prehľad o vývoji pôdneho fondu a evidencií stavieb a bytov v Slovenskej republike. Okrem rozboru prírastkov a úbytkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov obsahuje štatistická ročenka za rok 2021 s podrobnosťou okresov úhrnné hodnoty druhov pozemkov, počty parciel, stavieb a bytov a prehľad o plochách druhov pozemkov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb podľa sumarizačného kódu k 1.1.2022. V prípade ďalších podrobností je možné napísať na info@skgeodesy.sk
 

„ Prezentácia predsedu ÚGKK SR na Valnom zhromaždení Komory geodetov a kartografov 08.04.2022

08.04.2022 Prierezové informácie z rezortu ÚGKK SR od minuloročného valného zhromaždenia KGK doteraz.
Realizované aktivity v tomto období a plánované aktivity v nasledujúcich rokoch.
 

Informácia o pripravovanom odstavení Katastrálneho portálu

03.01.2022 ÚGKK SR v súlade s prevzatím a uvedením do prevádzky nového Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností (Portál ESKN) pristúpil k utlmovaniu a postupne až k úplnému odstaveniu prevádzky doterajšieho Katastrálneho portálu (KaPor).
 

Nový Geoportál

23.12.2021 Dňa 22.12.2021 GKÚ sprístupnil nový Geoportál (https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html), ktorý prešiel komplexným prepracovaním grafickej časti s cieľom zlepšiť prehľadnosť a prístupnosť informácií z rezortu geodézie, kartografie a katastra SR a taktiež aj orientáciu v portáli. Nový Geoportál podporuje tzv. responzívny dizajn, čo umožňuje plnohodnotné prehliadanie aj na mobilných zariadeniach (mobil, tablet) a taktiež bolo vylepšené vyhľadávanie na portáli. Nový Geoportál je optimalizovaný a prispôsobený aj pre zrakovo znevýhodnených používateľov. Odstránené boli viaceré nedostatky a webové stránky boli upravené v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe ako aj Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Veríme, že nový Geoportál bude pre vás aj naďalej cenným zdrojom informácií a údajov poskytovaných z nášho rezortu.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

Aktualizované 05.02.2019