Preskočiť na obsah


Novinky

Informácia o pripravovanom odstavení Katastrálneho portálu

03.01.2022 ÚGKK SR v súlade s prevzatím a uvedením do prevádzky nového Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností (Portál ESKN) pristúpil k utlmovaniu a postupne až k úplnému odstaveniu prevádzky doterajšieho Katastrálneho portálu (KaPor).
 

Nový Geoportál

23.12.2021 Dňa 22.12.2021 GKÚ sprístupnil nový Geoportál (https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html), ktorý prešiel komplexným prepracovaním grafickej časti s cieľom zlepšiť prehľadnosť a prístupnosť informácií z rezortu geodézie, kartografie a katastra SR a taktiež aj orientáciu v portáli. Nový Geoportál podporuje tzv. responzívny dizajn, čo umožňuje plnohodnotné prehliadanie aj na mobilných zariadeniach (mobil, tablet) a taktiež bolo vylepšené vyhľadávanie na portáli. Nový Geoportál je optimalizovaný a prispôsobený aj pre zrakovo znevýhodnených používateľov. Odstránené boli viaceré nedostatky a webové stránky boli upravené v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe ako aj Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Veríme, že nový Geoportál bude pre vás aj naďalej cenným zdrojom informácií a údajov poskytovaných z nášho rezortu.
 

Kalibračná základnica

13.12.2021 Robíme pre občanov, aby mali slovenskí geodeti, kde kalibrovať svoje diaľkomery s ktorými potom merajú nielen vaše nehnuteľnosti, ale hlavne inžinierske stavby mosty, priehrady, hrádze, komíny, bytové domy, priemyselné haly, cesty, elektrárne, veže ale i naše pamiatky atď. Dĺžková základnica vo Viničnom sa už zameriava a v priebehu roku 2022 sa vyrovná a od roku 2023 začne slúžiť odbornej verejnosti. Bližšie informácie sú zverejnené v aktuálnom čísle Geodetického a kartografického obzoru, ročník 67/109, 2021,č.12 na stranách 273 až 284.
 

Nový zákon o KGK

24.11.2021 Dňa 24.11.2021 bol schválená nový zákon o Komore geodetov a kartografov.
 

Open data

03.11.2021 Dnes na pôde úradu prebehlo rokovanie so zástupcami MIRRI a Slovensko.Digital o postupnom otváraní dát z ÚGKK SR.
 

Nová verzia ZBGIS

29.10.2021 GKÚ pre Vás pripravilo novú verziu geoportálu ZBGIS 4.5 s nasadením od 28.10.2021 s množstvom noviniek.
 

Oznam pre geodetov

27.10.2021 Od 27.10.2021 je spustená nová služba pre všetkých držiteľov preukazu geodeta, ktorá upozorňuje na blížiaci sa koniec platnosti preukazu
 

Nový príkaz predsedu úradu

08.10.2021 Príkaz predsedu ÚGKK SR č. PRP _UGKK SR_26/2021 zo dňa 8. októbra 2021 o povinnosti zasielať oznámenie o nadobúdaní nehnuteľností cudzím štátom
 

Skvalitnenie údajov SGI tvorbou implementovaných máp

13.09.2021 Spustenie verejného obstarávania na tvorbu Vektorovej katastrálnej mapy implementovanej na podklade Transformovanej mapy a Súboru prevzatých meraní - bližšie informácie v časti Kataster nehnuteľností\Aktuality
 

Katastrálny portál

10.09.2021 Aktuálna informácia ku grafickej časti (zobrazovanie máp) Katastrálneho portálu (www.katasterportal.sk)
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

Aktualizované 05.02.2019