Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Novinky | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Novinky

Kalibračné centrum geodézie (KCG)

03.07.2024 Kalibračné centrum geodézie pri VÚGK začína prevádzku na kalibračnej základnici Viničné.
 

Nové číslo GaKO

14.06.2024 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 06/2024
 

Smernica na tvorbu geometrických plánov

30.10.2023 V sekcii Kataster nehnuteľností - Aktuality je zverejnená prezentácia podpredsedu ÚGKK SR Ing. Vladimíra Raškoviča na 30.SGD v Žiline „Smernica na tvorbu geometrických plánov - dlhoočakávaný výsledok kompromisov a základ budúceho rozvoja"
 

30. slovenské geodetické dni v Žiline

25.10.2023 V sekcii Kataster nehnuteľností - Aktuality je zverejnená prezentácia predsedu ÚGKK SR na 30. SGD o aktuálnych informáciách z rezortu GKK v Žiline
 

Agro vrstvy a ZB GIS

18.09.2023 V sekcii Geodézia a kartografia/ZBGIS je zverejnené inštruktážne video použitia Agro vrstiev MPRV SR v Mapovom klientovi ZB GIS
 

Žiadosť o súčinnosť samospráv pri zvyšovaní kvality služieb poskytovaných občanom

23.08.2023 ÚGKK SR (Úrad geodézie, kartografie a katastra) a KGK (Komora geodetov a kartografov) zaslali všetkým stupňom samospráv a stavebným úradom na Slovensku spoločný osvetový list so zámerom zvýšenia odborného povedomia hlavne o grafických informáciách poskytovaných z Geoportálu, teda z Mapového klienta ZBGIS a portálu ESKN.
 

Úspora spotreby tepla ÚGKK SR po zateplení budovy svojho sídla znížením jej energetickej náročnosti

20.06.2023 ÚGKK SR zrealizoval obnovu budovy svojho sídla zateplením v priebehu rokov 2021 -2022 tak, aby budova spĺňala minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, čo v konečnom dôsledku znamenalo nielen úsporu nákladov na energie a zníženie nákladov na prevádzku budovy, ale aj zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov. Okrem zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy sa obnovou budovy odstránili aj stavebné poruchy budovy a dosiahlo sa aj celkové zlepšenie vzhľadu budovy.
 

Uverejnili na ŽIVÉ.SK

05.06.2023 Slovensko má nové 3D modely povrchu krajiny, sú pre každého zadarmo
 

Nová smernica

24.05.2023 V sekcii Technické predpisy a iné akty riadenia je zverejnená Smernica na postup pri zápise, zmene a výmaze vecného bremena v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností č. SM_UGKK SR_15/2023.
 

Special Achievement in GIS Award

11.04.2023 ÚGKK SR a GKÚ získali ocenenie „Special Achievement in GIS Award“ , ktoré každoročne udeľuje firma Esri vybraným komplexným riešeniam v oblasti GIS za Mapový klient ZBGIS.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Aktualizované 05.02.2019