Preskočiť na obsah


Novinky

Prezentácia webových služieb ÚGKK SR

25.03.2015 Dňa 24.03. 2015 sa na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky konala za účasti zástupcov ústredných orgánov štátnej a verejnej správy prezentácia možností poskytovania údajov katastra nehnuteľností webovými službami. Prezentované boli služby poskytované aplikáciami CICA, KAPOR, MAPKA a Portál produktov a služieb, prostredníctvom ktorého je možný prístup k údajom informačného systému katastra nehnuteľností pre VÚC/mesto/obec, ako aj údajová základňa katastra nehnuteľností a súvisiaca problematika . Jednotlivé prezentácie sú k dispozícii v sekcii ÚGKK \ Kataster nehnuteľností \ Aktuality
 

Prestížne ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

22.07.2014 Prestížne ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 

Spravovanie SGI - odpovede na otázky zo školení

03.06.2013 Odpovede na otázky zo Školení o novej úprave spravovania SGI po prijatí novely vyhlášky č. 87/2013 Z.z.
 

Analýza technológie spravovania SGI KN

08.03.2013 Analýza technológie spravovania súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností a zhotovovania geometrických plánov po 1.4.2011
 

Zásady používania názvov geografických objektov v cudzojazyčnom texte

01.10.2012 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydal publikáciu Zásady používania názvov geografických objektov v cudzojazyčnom texte.
 

Dodatok č. 2 k usmerneniu ÚGKK SR č. P-2946/2011

26.04.2011 Ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra a v operáte geometrického plánu (značkový kľúč)
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Aktualizované 05.02.2019