Preskočiť na obsah


Slovensky   Novinky   Oznam pre geodetov

Oznam pre geodetov

Použitie služieb Portálu ESKN pre geodetov so staršími kartami eID

V súvislosti so zneplatnením kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis na starších eID kartách vydaných do 20.6.2021 a s používaním elektronických služieb katastra nehnuteľností určených pre geodetov si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že geodetmi najčastejšie používané služby budú funkčné bezo zmeny.    

Najčastejšie používané služby pre geodetov – stiahnutie podkladov (SGI, SPI, VGP) a kontrola VGP (VGI+XML) na Portáli ESKN sú zabezpečené menom a heslom. Táto funkčnosť nie je ovplyvnená stavom certifikátov na eID.

Pre tých používateľov, ktorí používajú eID pre prihlásenie na Portál ESKN a nie na podpisovanie, sa používanie Portálu ESKN nemení, nakoľko prihlásenie pomocou eID podľa informácií od MIRRI SR bude stále funkčné aj so staršími kartami.    

Služba pre vyžiadanie čísla ZPMZ a podlomení elektronickou službou, ktorá vyžaduje elektronický podpis žiadosti, nebude funkčná so staršou eID kartou, avšak táto služba je geodetmi využívaná iba okrajovo.    

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, nepredpokladáme, že zneplatnením kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis na starších eID kartách vydaných do 20.6.2021 negatívne ovplyvní prácu geodetov s Portálom ESKN.    

#PortálESKN

Aktualizované 16.12.2022