Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:10. Novela katastrálneho zákona | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


10. Novela katastrálneho zákona

Dňa 1. októbra 2019 nadobudol účinnosť § 43 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 43 ods. 3 katastrálneho zákona platí: „Ak bol návrh na vykonanie záznamu podaný prostredníctvom elektronického formulára, okresný úrad vykoná záznam do 30 dní od doručenia návrhu na vykonanie záznamu“. Došlo tak zásadným spôsobom ku skráteniu lehoty vykonania záznamu v prípade použitia elektronických služieb katastra nehnuteľností.

Aktualizované 12.02.2020