Preskočiť na obsah


13. Osobitná odborná spôsobilosť

ÚGKK SR v súlade so zákonom NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov zabezpečuje kvalifikačné skúšky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti. V roku 2019 sa konali tri kvalifikačné skúšky, v ktorých uspelo 17 uchádzačov.

Aktualizované 13.02.2020