Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2019   5. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky

5. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky

ÚGKK SR pravidelne vyhodnocuje pomocou špeciálne vyvinutej aplikácie funkčnosť zadefinovanej technológie spravovania SGI KN, ktorá umožňuje sledovať podrobný vývoj digitalizácie a aktualizácie súborov VKM, VMUO a SPM s najvyššou možnou rozlišovacou úrovňou podrobnosti (podrobný lomový bod a jeho kód kvality). Touto aplikáciou ÚGKK SR sleduje pohyby (nárast) v počte podrobných bodov hraníc pozemkov, ktoré sú odmerané a evidované vo VKM s vyhovujúcou presnosťou (cca 38,8 miliónov bodov), čo predstavuje ročný nárast o cca 1,1 milióna. Počet nečíselných (digitalizovaných) bodov (nižšia kvalita presnosti) dosiahol koncom roka 2019 počet 18,5 milióna bodov (úbytok cca 0,3 milión bodov). Aplikácia umožňuje sledovať kódy kvality jednotlivých podrobných bodov a spolu s kombináciou čísel bodov umožňuje sledovať počet parciel s vyhovujúcou presnosťou určenia hranice celých pozemkov. Štatistika ukazuje, že počet pozemkov, ktorých hranica je zmeraná s vyhovujúcou presnosťou a vo VKM evidovaná, sa v roku 2019 zvýšil z 5 417 918 parciel na 5 585 088 (z úhrnného počtu 8 094 020 parciel registra C v SGI KN pokrývajúcich územie SR). Nárast tak predstavuje úctyhodných 167 170 parciel, ktoré boli určené s vyhovujúcou presnosťou predovšetkým na základe zavedenej metodiky v roku 2013.

Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií podrobných bodov vo VKM

Aktualizované 12.02.2020