Preskočiť na obsah


Rozhodnutia o predmete evidovania v KN

 
Číslo rozhodnutia  Číslo konania KO OÚ Kľúčové slovo Rozhodnutie
KO_9890_2018 V-1234/2018-KS Stanová budova KO_9890_2018 dokument vo formáte PDF
KO_10663_2018 Z-1540/2018-RA Altánok KO_10663_2018 dokument vo formáte PDF
KO_10769_2018 Z-1791/2018-KK Čerpacia stanica KO_10769_2018 dokument vo formáte PDF
KO_10821_2018 Z-3360/2018-NM Skleník KO_10821_2018 dokument vo formáte PDF
KO_340_2019 Z-5460/2018-BB Rozostavaná stavba KO_340_2019 dokument vo formáte PDF
KO_727_2019 V-4218/2018-MI Rozostavaná stavba KO_727_2019 dokument vo formáte PDF
KO_300_2019 Z-1840/2018-RA Umývacia plocha KO_300_2019 dokument vo formáte PDF
KO_1390_2019 Z-5009/2018-CA Altánok KO_1390_2019 dokument vo formáte PDF
KO_1494_2019 Z-5733/2018-BB Altánok KO_1494_2019 dokument vo formáte PDF
KO_1584_2019 Z-106/2019-RA, Z-170/2019-RA Prístrešok KO_1584_2019 dokument vo formáte PDF
KO_1702_2019 Z-3827/2018-TN Garáž KO_1702_2019 dokument vo formáte PDF
KO_1707_2019 Z-5456/2018-CA Autobusová zastávka KO_1707_2019 dokument vo formáte PDF
KO_1446_2019 Z-687/2019-MA Hospodársky objekt KO_1446_2019 dokument vo formáte PDF
KO_2426_2019 Z-844/2019-MA Prístrešok KO_2426_2019 dokument vo formáte PDF
KO_2763_2019 Z-281/2019-RK Rekreačná chata KO_2763_2019 dokument vo formáte PDF
KO_3014_2019 Z-142/2019-TR Prístrešok KO_3014_2019 dokument vo formáte PDF
KO_3263_2019 Z-3488/2018-PK, Z-511/2019-PK Umývacia linka KO_3263_2019 dokument vo formáte PDF
KO_3666_2019 Z-1723/2019-MA Studňa KO_3666_2019 dokument vo formáte PDF
KO_3355_2019 Z-4519/2018-PP Múzeum KO_3355_2019 dokument vo formáte PDF
KO_4219_2019 Z-4519/2018-PP Amfiteáter KO_4219_2019 dokument vo formáte PDF
KO_4355_2019 Z-437/2019-RA Prístrešok KO_4355_2019 dokument vo formáte PDF
KO_5335_2019 Z-1965/2019-NM Prístrešok elektrocentrály KO_5335_2019 dokument vo formáte PDF
KO_5973_2019 Z-4406/2019-NR Kaplnka KO_5973_2019 dokument vo formáte PDF
KO_6984_2019 Z-2327/2019-LM Rekreačný dom KO_6984_2019 dokument vo formáte PDF
KO_7265_2019 Z-2085/2019-IL, V-2662/2019-IL Altánok KO_7265_2019 dokument vo formáte PDF
KO_7225_2019 Z-1682/2019-RK Prístrešok a sklad KO_7225_2019 dokument vo formáte PDF
KO_7983_2019 X1-14/2019 - PK Nadzemný priestor nad podbráním KO_7983_2019 dokument vo formáte PDF
KO_8313_2019 Z-2810/2018-PD Objekt strediska zimnej údržby KO_8313_2019 dokument vo formáte PDF
KO_8781_2019 Z-779/2019-TV Kalová čerpacia stanica KO_8781_2019 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000203-2 Z-3844/2019-BB Prístrešok pre elektroplošiny OSSPI/2020/000203-2 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000309-2 Z-1186/2019-BS Stanový objekt OSSPI/2020/000309-2 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000347-2 Z-4041/2019-LM Kruhový trenažér OSSPI/2020/000347-2 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000347-3 Z-2465/2019-VV Oporný múr OSSPI/2020/000347-3 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000400-2 Z-4478/2019-CA Most OSSPI/2020/000400-2 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000481-2 Z-220/2020-RK Tribúna OSSPI/2020/000481-2 dokument vo formáte PDF
OSSPI/2020/000544-2 V-503/2020-IL Autobusová stanica OSSPI/2020/000544-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/000567-2 Z-1823/2020-NR Rozostavaná stavba KO/2020/000567-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/000588-2 Z-464/2020-RK Prístrešok KO/2020/000588-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/000928-2 Z-6105/2019-PD Zberná šachta KO/2020/000588-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/001447-2 Z-2651/2020-LC Čerpacia stanica KO/2020/001447-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/001457-2 Z-2191/2020-IL Prístrešok pre autá KO/2020/001457-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/001563-2 Z-1013/2020-BS Trafostanica KO/2020/001563-2 dokument vo formáte PDF
KO/2020/001588-2 Z-772/2019-KA, Z-1626/2020-KA Pivnica KO/2020/001588-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001143-2 V-1376/2020-SV Stĺp Jána Pravdu KO/2021/001143-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001209-2 Z-4038/2020-NM Záhradná chatka KO/2021/001209-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001422-2 Z-43578/2020-RK Prístrešok KO/2021/001422-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001454-2 R-106/2021-BJ Trafostanica KO/2021/001454-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001455-2 Z-93/2021-RK Samoobslužná umyváreň KO/2021/001455-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001590-2 Z-4092/2020-MI Kontajnerová kancelária KO/2021/001590-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001841-2 V-1314/2021-PD Mobilný dom KO/2021/001841-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001956-2 Z-3208/2021-TT Splašková kanalizácia KO/2021/001956-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001988-2 Z-1064/2021-MI Altánok; Pivnica; Bazén KO/2021/001988-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/002178-2 Z-5641/2020-LV Čerpacia stanica LPG; Samoobslužná umyváreň KO/2021/002178-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/001951-4

Z-6962/2020-GA
Z-199/2021-GA

Poľné hnojisko; Žumpa

KO/2021/001951-4 dokument vo formáte PDF

KO/2021/001951-5-dodatok dokument vo formáte PDF /dodatok/

KO/2021/002486-2 Z-2579/2021_MI Záhradný altánok KO/2021/002486-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/002539-2 V-2625/2021_KK Vecné bremeno - zásah do vzdušného priestoru KO/2021/002539-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/002678-2 Z-4019/2021_NM Mobilný karavánový dom KO/2021/002678-2 dokument vo formáte PDF
KO/2021/002813-2 Z-2418/2021_VK Autobusová čakáreň KO/2021/002813-2 dokument vo formáte PDF
KO/2022/001154-2 Z-4004/2021_IL Prístrešok KO/2022/001154-2 dokument vo formáte PDF
KO/2022/001239-4 Z-2089/2021_PK Kaplnka KO/2022/001239-4 dokument vo formáte PDF
KO/2022/001393-4 V-3902/2021_BK Drevený prístrešok KO/2022/001293-2 dokument vo formáte PDF
KO/2022/001497-2 Z-197/2022_TR Mestská tržnica; Hygienické zázemie (WC) KO/2022/001497-2 dokument vo formáte PDF
KO/2022/001488-3 Z-632/2022_BJ Záhradný prístrešok KO/2022/001488-3 dokument vo formáte PDF
KO/2022/001986-2 Z-1053/2022_SI Poľnohospodárska stavba KO/2022/001986-2 dokument vo formáte PDF
KO/2022/002093-2 Z-2171/2022_SN Mobilný dom na kolesách KO/2022/002093-2 dokument vo formáte PDF
KO/2022/002102-4 Z-1305/2022_VK Rozostavaná stavba KO/2022/002102-4 dokument vo formáte PDF
KO/2022/002198-2

Z-1315/2022_IL
Z-1317/2022_IL
Z-1318/2022_IL

Prístrešok pre auto KO/2022/002198-2 dokument vo formáte PDF
KO/2022/002302-4 Z-1868/2022_RK Mobilný dom KO/2022/002302-4 dokument vo formáte PDF
KO/2022/002438-2 Z-2268/2022_VK Rodinný dom KO/2022/002438-2 dokument vo formáte PDF
KO/2022/002143-5 Z-3512/2022_MA Sondy KO/2022/002143-5 dokument vo formáte PDF
KO/2022/002445-2 Z-3298/2022_NM Terasa, Hospodárska budova KO/2022/002445-2 dokument vo formáte PDF
KO/2022/002473-2 Z-3122/2022_IL Altán KO/2022/002473-2 dokument vo formáte PDF
KO/2022/002583-2 Z-3636/2022_SN Rodinný dom KO/2022/002583-2 dokument vo formáte PDF
KO/2022/001881-5 Z-985/2022-RK SO 07 Trafostanica
SO 11 Garáže a SO 01 Hrubé predčistenie
SO 03 Biologické čistenie
KO/2022/001881-5 dokument vo formáte PDF
KO/2022/002505-3 Z-2877/2022-IL Kryt civilnej ochrany KO/2022/002505-3 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001000-2 Z-106/2023-KE Rodinný dom KO/2023/001000-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/000848-3 Z-6375/2022-GA Murovaný altán KO/2023/000848-3 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001087-2 Z-54/2023-NM Záhradný domček KO/2023/001087-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001094-2 V-47/2023-PK Rodinný dom KO/2023/001094-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001113-2 Z-4100/2022-SN Prístrešok KO/2023/001113-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001152-2 Z-125/2023-KK Prestrešenie hokejovo-hokejbalovej haly KO/2023/001152-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001187-3 Z-172/2023-Sl

Skladovacie silo
Príjmový kôš

KO/2023/001187-3 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001115-2 Z-11757/2022-KE Voliéry pre ohrozené druhy vtákov KO/2023/001115-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001315-2 Z-284/2023-KK Dozrievacie boxy
Doručovacie box
KO/2023/001315-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001525-2 Z-1671/2023-GA Altánok KO/2023/001525-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001691-2 Z-852/2023-IL Altánok KO/2023/001691-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001704-2 Z-830/2023-NZ Altánok KO/2023/001704-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001825-2 Z-681/2023-RK Altánok
Sklad na drevo
Predajňa syrov
KO/2023/001825-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001911-2 R-259/2023-IL Altánok

KO/2023/001911-2 dokument vo formáte PDF

KO/2023/001911-3 opravné rozhodnutie vo formáte PDF

KO/2023/001912-2 Z-1403/2023-SN Mobilný dom Štandard pre administratívne účely KO/2023/001912-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001925-2 Z-3269/2023-NR Prístrešok pri rodinnom dome KO/2023/001925-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001821-5 Z-3915/2023-KE Skleník KO/2023/001821-5 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001934-3 Z-2902/2023-CA
Z-2931/2023-CA
Garáž KO/2023/001934-3 dokument vo formáte PDF
KO/2023/002011-3 Z-465/2023-MT Mobilný dom KO/2023/002011-3 dokument vo formáte PDF
KO/2023/002060-2 Z-2167/2023-NM Prístrešok KO/2023/002060-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/002079-2 Z-2020/2023-SN Prístrešok pre autá KO/2023/002079-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/002084-2 Z-2194/2023-NM Mobilný dom KO/2023/002084-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/002208-2 KO-7146/2023-KS Altánok

KO/2023/002208-2 dokument vo formáte PDF

KO/2023/002208-3 opravné rozhodnutie vo formáte PDF

KO/2023/002135-3 Z-1140/2023-KM Hospodársky altán KO/2023/002135-3 dokument vo formáte PDF
KO/2023/001502-3 Z-421/2023-BR Ekologický domček na strome KO/2023/001502-3 dokument vo formáte PDF
KO/2023/002311-2 Z-3318/2023-CA Vonkajší prístrešok pri rodinnom dome KO/2023/002311-2 dokument vo formáte PDF
KO/2023/002410-2 Z-2109/2023-RK

Humno

Altánok

KO/2023/002410-2 dokument vo formáte PDF
KO/2024/000930-2 Z-1650/2023-KM Stanica lyžiarskeho vleku KO/2024/000930-2 dokument vo formáte PDF
KO/2024/001040-2 Z-2189/2023-VK Vstupný portál do podzemnej stavby KO/2024/001040-2 dokument vo formáte PDF
KO/2024/001083-2 Z-2189/2023-VK Prestavba rodinného domu KO/2024/001083-2 dokument vo formáte PDF
KO/2024/001169-2 Z-4692/2023-PD Novostavba prístrešku KO/2024/001169-2 dokument vo formáte PDF
KO/2024/001170-3 Z-5184/2023-GA Prístrešok pre záhradnú techniku KO/2024/001170-3 dokument vo formáte PDF
KO/2024/001172-2 Z-2878/2023-VT Novostavba prístrešku KO/2024/001172-2 dokument vo formáte PDF
KO/2024/000560-4 Z-1567/2023-PN Vodojem-podzemná stavba KO/2024/000560-4 dokument vo formáte PDF
KO/2024/001351-2 Z-735/2024-LC Betonáreň KO/2024/001351-2 dokument vo formáte PDF
KO/2024/001546-2 Z-401/2024-IL Kontajnerové stojisko KO/2024/001546-2 dokument vo formáte PDF
KO/2024/001552-2 Z-1386/2024-NZ Hospodársky prístrešok KO/2024/001552-2 dokument vo formáte PDF
KO/2024/001609-2 Z-1016/2024-KN Skleník KO/2024/001609-2 dokument vo formáte PDF
KO/2024/001613-2 Z-1948/2024-NZ Mobilná stanica záchrannej zdravotnej služby KO/2024/001613-2 dokument vo formáte PDF
KO/2024/001662-2 Z-622/2024-NM Prístrešok KO/2024/001662-2 dokument vo formáte PDF

Aktualizované 19.06.2024