Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:1. Nové služby pre geodetické činnosti | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


1. Nové služby pre geodetické činnosti

V rámci zlepšovania služieb pre geodetov boli v uplynulom roku sprístupnené na rezortnom portáli Elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) nové „Služby pre geodetické činnosti“, ktoré integrujú nasledovné 3 služby:

  • podklady pre geometrické plány (GP),
  • kontrola elektronických podkladov na aktualizáciu KN,
  • kvalita výmery parcely v SPI. 

 

Služby sú prístupné po prihlásení na Portáli ESKN pre všetkých geodetov, ktorí sú držiteľmi platného preukazu geodeta a vybraných pracovníkov katastrálnych odborov okresných úradov. Údaje na portáli sú aktualizované na dennej báze.

https://kataster.skgeodesy.sk/

Aktualizované 01.03.2019