Preskočiť na obsah


11. Novela katastrálneho zákona

Od 01. 10. 2018 nadobudla účinnosť jedna z najrozsiahlejších noviel katastrálneho zákona, ktorá sa zásadným spôsobom dotkne viacerých aspektov činnosti katastrálnych pracovísk a to od postupu v rámci katastrálneho konania až po poskytovanie údajov z KN. Na túto novelu katastrálneho zákona nadväzuje aj novela vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon, pričom táto novela nadobudla účinnosť taktiež 01. 10. 2018. Novela katastrálneho zákona reaguje na požiadavku spoločnosti na zrýchlenie a skvalitnenie registrácie nehnuteľností a na požiadavku odbúrania byrokracie pri evidovaní nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam. V konečnom dôsledku má predmetná novela taktiež prispieť k vládou požadovanému skvalitneniu podnikateľského prostredia.

Aktualizované 01.03.2019