Preskočiť na obsah


3. Aktualizácia VKM

V nadväznosti na rozdelenie VKM na tri skupiny podľa spôsobu ich aktualizácie (pozri „Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2013“) bola do konca roku 2014 vyhlásená platnosť všetkých súborov VKM. V súčasnosti už možno konštatovať, že aktualizácia VKM  sa vykonáva iba v elektronickom prostredí, čo výrazne zvyšuje komfort nie len pri výkone geodetických a kartografických činností, ale aj pri poskytovaní elektronických služieb katastra.

Prehľady o druhoch VKM ku 31.12.2017:
- Prehľad súborov VKM číselnej
- Prehľad súborov nečíselnej VKM transformovanej
- Prehľad súborov nečíselnej VKM implementovanej
- Prehľad súborov SPM

Poznámka: Po analýze kvality VKM a následnom súhlase ÚGKK SR je možné spôsob aktualizácie mapy prehodnotiť. Z toho dôvodu, ako aj z dôvodu zápisov projektov pozemkových úprav, prípadne z dôvodu obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sa môže počet a klasifikácia jednotlivých súborov VKM meniť.

Rozdelenie a počet VKM k 31.12.2017

Druhové zloženie VKM v SR k 31.12.2017

Aktualizované 27.02.2018