Preskočiť na obsah


1. Mapový klient ZBGIS

Súvislé pokrytie celého Slovenska VKM od r.2015 - digitálna mapa v každom k.ú., ukončenie zostavovania registrov obnovenej evidencie pozemkov, skvalitňovanie SPI aj prostredníctvom stotožňovania listov vlastníctva, dopĺňanie vecných bremien do VKM ako aj postupné získavanie ortofotomozaiky z celého územia Slovenskej republiky a  neustále sa stupňujúci dopyt verejnosti hlavne po údajoch z katastra nehnuteľností, vyústil dňa 30.6.2017 do spustenia testovacej prevádzky novej webovej služby Mapový klient ZBGIS, ktorá vznikla v rámci vnútrorezortnej integrácie systémov ZBGIS a ESKN (Elektronické služby katastra nehnuteľností) a poskytuje plnohodnotné informácie z rezortu „pod jednou strechou“. Mapový klient ZBGIS je integrovaný aj na register adries. Aktualizácia údajov prebieha na  dennej báze, čo znamená, že pracuje vždy s aktuálnymi údajmi katastra a adresnými bodmi. V aplikácii je možné vytvárať tlačové výstupy a exporty do PDF formátu, zdieľať obsah máp prostredníctvom sociálnych sietí a vykonávať základné analýzy nad mapou ako meranie, získanie výškového profilu alebo informácie o objektoch z mapy nielen bodovo, ale aj líniou alebo plochou. Aplikácia je integrovaná aj na rezortný Portál produktov a služieb, čo umožňuje elektronické objednávanie údajov a služieb rezortu  ÚGKK SR. Nespornou výhodou je aj optimalizácia aplikácie pre mobilné zariadenia, pričom plnohodnotne využíva lokalizáciu zariadenia prostredníctvom globálnych navigačných satelitných systémov.

Aktualizované 16.03.2018