Rezortné periodiká

  1. Spravodajca ÚGKK SR
  2. Bulletiny
  3. Geodetický a kartografický obzor
  4. Názvoslovné informácie

1. Spravodajca

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydáva úradný vestník "Spravodajca Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky".

Úradný vestník vychádza od roku 1969. Je určený organizáciám Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, krajským úradom, okresným úradom, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti v odbore geodézie, kartografie a katastra a ostatným zainteresovaným fyzickým osobám a právnickým osobám.

Úradný vestník obsahuje normatívnu časť, oznamovaciu časť a samostatné prílohy.

V normatívnej časti sú uverejňované predpisy a iné akty riadenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v plnom znení, napr. smernice, rozhodnutia, pokyny, usmernenia a dohody úradu s inými subjektami.

V oznamovacej časti sú uverejňované oznamy o vydaní právnych predpisov, technických predpisov, Slovenských technických noriem z oblasti geodézie, kartografie a katastra, nomenklatúry mapových listov štátnych mapových diel vydaných podľa Edičného plánu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, oznamy o autorizovaných programoch na spravovanie okresnej bázy údajov informačného systému katastra nehnuteľností, o povinnosti aktualizovať vektorovú katastrálnu mapu v ustanovenej štruktúre a výmennom formáte, o zmenách názvov a hraníc katastrálnych území, o vydaní osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb a podobne.

V samostatných prílohách sú uverejňované Katastrálny bulletin, Geodetický a kartografický bulletin, organizačné členenie rezortu s adresami a telefónnymi číslami, prehľad technických predpisov a pod.

Rozmnoženie úradného vestníka zabezpečuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

Rok Ročník       Čiastky
2017 XLIX. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
    + príloha č.1 + príloha č.1 + príloha č.1 + príloha č.1    
2016 XLVIII. čiastka 1 + príloha č.1 čiastka 2 + príloha č.1 príloha č.2  
2015 XLVII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 + príloha č.1    
2014 XLVI. čiastka 1 čiastka 2-3 + príloha č.1  + príloha č.2    
2013 XLV. čiastka 1 čiastka 2-3        
2012 XLIV. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3  + príloha    
2011 XLIII. čiastka 1 čiastka 2        
2010 XLII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2009 XLI. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2008 XL. čiastka 1 čiastka 2        
2007 XXXIX. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2006 XXXVIII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2005 XXXVII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2004 XXXVI. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2003 XXXV. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
2002 XXXIV. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
2001 XXXIII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
2000 XXXII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
1999 XXXI. čiastka 1 čiastka2 čiastka 3 čiastka 4    
1998 XXX. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
1997 XXIX. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
1996 XXVIII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
1995 XXVII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
1994 XXVI. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
1993 XXV. čiastka 1 čiastka 2        
1992 XXIV. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
1991 XXIII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
1990 XXII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
1989 XXI. čiastka 1 čiastka 2        
1988 XX. čiastka 1 čiastka 2        
1987 XIX. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
1986 XVIII. čiastka 1 čiastka 2        
1985 XVII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
1984 XVI. čiastka 1 čiastka 2        
1983 XV. čiastka 1 čiastka 2        
1982 XIV. čiastka 1 čiastka 2        
1981 XIII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
1980 XII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
1979 XI. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4    
1978 X. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3      
1977 IX. čiastka 1-2 čiastka 3 čiastka 4      
1976 VII. čiastka 1 čiastka 2-3 čiastka 4 čiastka 5 čiastka 6  
1975 VII. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4 čiastka 5 čiastka 6
1974 VI. čiastka 1 čiastka 2 čiastka 3 čiastka 4 čiastka 5  
1973 V. čiastka 1-2 čiastka 3-4 čiastka 5-6 čiastka 7 čiastka 8-9  
1972 IV. čiastka 1 čiastka 2-3 čiastka 4 čiastka 5 čiastka 6 čiastka 7-8
1971 III. čiastka 1 čiastka 2-3 čiastka 4 čiastka 5-6 čiastka 7  
1970 II. čiastka 1 čiastka 2-3 čiastka 4 čiastka 5-6    
1969 I.  čiastka 1-2 čiastka 3        

Späť na začiatok


2. Bulletiny

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydáva od roku 1993 "Katastrálny bulletin" a od roku 2009 "Geodetický a kartografický bulletin", ktorých cieľom je formou otázok a odpovedí z oblasti vecnej pôsobnosti rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pôsobiť pri tvorbe jednotnej metodiky a pri zabezpečovaní dodržiavania ústavnosti a zákonnosti orgánov geodézie, kartografie a katastra.

Katastrálny bulletin a Geodetický a kartografický bulletin sa uverejňujú ako samostatné prílohy k vestníku Spravodajca úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Katastrálny bulletin

Vecný register otázok a odpovedí z Katastrálnych bulletinov 1994 - 2017

Ročník 2017 číslo 1/2017 číslo 2/2017      
Ročník 2016 číslo 1/2016 číslo 2/2016 číslo 3/2016    
Ročník 2015 číslo 1/2015 číslo 2/2015      
Ročník 2014  číslo 1/2014 číslo 2/2014      
Ročník 2013 číslo 1/2013 číslo 2/2013 číslo 3/2013    
Ročník 2012 číslo 1/2012 číslo 2/2012      
Ročník 2011 číslo 1/2011 číslo 2/2011      
Ročník 2010 číslo 1/2010 číslo 2/2010 číslo 3/2010    
Ročník 2009 číslo 1/2009 číslo 2/2009 číslo 3/2009 číslo 4/2009  
Ročník 2008 číslo 1/2008 číslo 2/2008      
Ročník 2007 číslo 1/2007 číslo 2/2007 číslo 3/2007    
Ročník 2006 číslo 1/2006 číslo 2/2006 číslo 3/2006 číslo 4/2006  
Ročník 2005 číslo 1/2005 číslo 2/2005 číslo 3/2005 číslo 4/2005  
Ročník 2004 číslo 1/2004 číslo 2/2004 číslo 3/2004    
Ročník 2003 číslo 1/2003 číslo 2/2003 číslo 3/2003 číslo 4/2003 číslo 5/2003
Ročník 2002 číslo 1/2002 číslo 2/2002 číslo 3/2002 číslo 4/2002 číslo 5/2002
Ročník 2001 číslo 1/2001 číslo 2/2001 číslo 3/2001 číslo 4/2001  
Ročník 2000 číslo 1/2000 číslo 2/2000 číslo 3/2000    
Ročník 1999 číslo 1/1999 číslo 2/1999 číslo 3/1999 číslo 4/1999  
Ročník 1998 číslo 1/1998 číslo 2/1998 číslo 3/1998 číslo 4/1998  
Ročník 1997 číslo 1/1997 číslo 2/1997 číslo 3/1997 číslo 4/1997  
Ročník 1996 číslo 1/1996 číslo 2/1996 číslo 3/1996 číslo 4/1996  
Ročník 1995 číslo 1/1995 číslo 2/1995 číslo 3/1995 číslo 4/1995  
Ročník 1994 číslo 1/1994 číslo 2/1994 číslo 3/1994    

Geodetický a kartografický bulletin

Ročník 2012 číslo 1/2012      
Ročník 2011 číslo 1/2011 číslo 2/2011    

Späť na začiatok3. Geodetický a kartografický obzor

Späť na začiatok

4. Názvoslovné informácie

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydáva s periodicitou dvakrát do roka periodickú publikáciu NÁZVOSLOVNÉ INFORMÁCIE. Cieľom tejto publikácie je informovať širokú verejnosť o práci v oblasti štandardizácie geografického názvoslovia.Periodikum zahŕňa normatívnu časť a informatívnu časť. Normatívna časť publikácie obsahuje aktuálne rozhodnutia o štandardizácii a rozhodnutia o schválení vydaných neperiodických názvoslovných publikácií. Informatívna časť sa zaoberá informáciami o činnostiach súvisiacich s geografickými názvami ako sú, preklady dokumentov a rezolúcií z konferencií OSN o štandardizácii geografických názvov, preklady materiálov z rokovaní Skupiny expertov OSN pre geografické názvy (UNGEGN) a jej pracovných skupín, materiály z rokovaní regionálnych skupín, zoznamy prezentovaných materiálov na zasadnutiach, oznámenia o zmenených názvoch a ďalšie významné informácie z tejto oblasti.

 

 
Rok  Číslo
2016 58 59  
2015 56 57  
2014 54 55  
2013 52 53  
2012 50 51  
2011 48 49  
2010 46 47  
2009 44 45  
2008 42 43  
2007 40 41  
2006 38 39  
2005 36 37  
2004 34 35  
2003 32 33  
2002 30 31  
2001 28 29  
2000 26 27  
1999 24 25  
1998 21 22 23
1997 19 20  
1996 17 18  
1995 15 16  
1994 12 13 14
1993 10 11  
1992 8 9  
1991 6 7  
1990 5    
1989 4    
1988 2 3  

Späť na začiatok

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 17.01.2018