Organizačné členenie

útvar/odbor telefón e-mail
sekretariát predsedu +421940991214 +421940991215
sekretariát podpredsedu +421940991219
sekretariát generálneho tajomníka služobného úradu +421940991227
osobný úrad +421940991179
katastrálny odbor +421940991196
legislatívno-právny odbor +421940991187
odbor ekonomiky a správy majetku +421940991189
odbor katastrálnej inšpekcie +421940991194
odbor geodézie a medzinárodných vzťahov +421940991206
oddelenie kontroly +421940991172 ugkkuk@skgeodesy.sk
odbor informačných technológií +421940991196 ugkkoi@skgeodesy.sk
vnútorný audit

+421940991247
+421940991281

ugkkva@skgeodesy.sk

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 09.02.2022