Voľné pracovné miesta

Prehľad o voľných pracovných miestach v služobnom úrade ÚGKK SR

Dňom 1. novembra 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2009 Z. z. o  štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest na základe zákona sa môže uskutočniť výberovým konaním alebo výberom.

Momentálne nie je vyhlásené žiadne výberové konanie a výber.

 

 

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 13.02.2017