Aktuality

Oznamy

Kontakty

Aktuality

Najnovšie Všetky

Nové číslo GaKO

14.09.2015 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 9/2015
 

Prehľady spracovania ROEP

25.08.2015 Registre obnovenej evidencie pozemkov
 

Oznámenie o vydaní zákona o registri adries a vykonávacej vyhlášky

16.07.2015 Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako aj vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o registri adries (ďalej len „vyhláška“).
 

Reakcia ÚGKK SR na článok Chcel pomôcť štátu s katastrom

09.07.2015 Reakcia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) na článok Chcel pomôcť štátu s katastrom na webe, ten mu ukradol nápad uverejnenému v denníku N dňa 1.7.2015 - aktualizované 9.7.2015
 

Oznamy

Oznamy

Od 01.07.2015 bude v testovacej prevádzke služba Mapový portál katastra nehnuteľností - Mapka - ktorý umožňuje prehľadávanie a vyhľadávanie údajov  z informačného systému katastra nehnuteľností na všetkých platformách operačných systémov a vo všetkých bežne dostupných webových prehliadačoch.

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.

Ak evidujete pomalšie reakcie Katastrálneho portálu, alebo je portál vyťažený vyšším náporom používateľov využite možnosť jednoduchého vyhľadávania popisných údajov z katastra nehnuteľností prostredníctvom aplikácie CICA (Correct and QuIck Cadastral InformAtion)

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.  

Elektronické poskytovanie údajov zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác.
Dňom 15.10.2014 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom katastrálnych odborov okresných úradov poskytovanie údajov pre zhotoviteľov geometrických plánov o poskytovanie údajov o parcelách potrebných pre geometrické plány zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností vo výmennom formáte „FUVI“. Poskytnutie týchto údajov je možno požadovať elektronicky, alebo priamo vo všeobecnej dokumentácii spolu so žiadosťou o poskytnutie grafických súborov zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností.

Úspešné zmeny v Informačnom systéme katastra nehnuteľností realizované roku 2014

Úspešné zmeny v Informačnom systéme katastra nehnuteľností realizované v roku 2013

Informácie z katastra nehnuteľností o podaniach, vkladoch, listoch vlastníctva, snímkach z mapy atď. sa poskytujú na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. Informácie o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam v rozsahu celého územia Slovenskej republiky poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava (pozri: GKÚ)

Prehľad správnych poplatkov podľa prílohy Zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
Poplatky ÚGKK SR

Rezort geodézie, kartografie a katastra SR zabezpečil zverejnenie zmlúv podľa uznesenia vlády SR č. 491/2010 na stránkach Úradu vlády SR.


Kontakty

Kontaktné údaje

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, P.O.Box 57
820 12 Bratislava 212
Tel: +4212 2081 6002
Fax:+4212 4342 8130
e-mail:
Fotografia budovy
Mapka s umiestnením úradu
Súradnice GPS: 48°09'26''N 17°10'19''E

Podateľňa

Denne 08:00 - 15:00
e-mail:

Úradné hodiny

Denne 09:00 - 14:00
e-mail