Aktuality

Oznamy

Kontakty

Aktuality

Najnovšie Všetky

Nové číslo GaKO

16.05.2016 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 5/2016
 

TSGP ver.1.2

03.11.2015 Textové súbory geometrického plánu - automatizovaná tvorba xml - aktualizovaný súbor ver.1.2 na stiahnutie.
 

ESKN15

27.10.2015 Dňa 27.10.2015 ÚGKK SR vypublikoval 15 elektronických služieb v rámci projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností, financovaného prostredníctvom Operačného programu informatizácie spoločnosti do testovacej prevádzky.
 

Upozornenie k poplatkom za vydanie preukazu

06.10.2015 Upozornenie k poplatkom za vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie zverejené v časti Technické predpisy a iné akty riadenia
 

Oznamy

Oznamy

ÚGKK SR organizuje v dňoch 3. a 4. marca 2016 v Častej-Papierničke 4. slovenské právnické dni zamerané na kataster nehnuteľností. Bližšie informácie nájdete tu.

Od 01.07.2015 bude v testovacej prevádzke služba Mapový portál katastra nehnuteľností - Mapka - ktorý umožňuje prehľadávanie a vyhľadávanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností na všetkých platformách operačných systémov a vo všetkých bežne dostupných webových prehliadačoch.

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.

Ak evidujete pomalšie reakcie Katastrálneho portálu, alebo je portál vyťažený vyšším náporom používateľov využite možnosť jednoduchého vyhľadávania popisných údajov z katastra nehnuteľností prostredníctvom aplikácie CICA (Cadastral Information Correctly Applied)

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.  

Elektronické poskytovanie údajov zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác.
Dňom 15.10.2014 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom katastrálnych odborov okresných úradov poskytovanie údajov pre zhotoviteľov geometrických plánov o poskytovanie údajov o parcelách potrebných pre geometrické plány zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností vo výmennom formáte „FUVI“. Poskytnutie týchto údajov je možno požadovať elektronicky, alebo priamo vo všeobecnej dokumentácii spolu so žiadosťou o poskytnutie grafických súborov zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností.

 

Úspešné zmeny v Informačnom systéme katastra nehnuteľností realizované roku 2015

Úspešné zmeny v Informačnom systéme katastra nehnuteľností realizované roku 2014

Úspešné zmeny v Informačnom systéme katastra nehnuteľností realizované v roku 2013

Informácie z katastra nehnuteľností o podaniach, vkladoch, listoch vlastníctva, snímkach z mapy atď. sa poskytujú na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. 

Prehľad správnych poplatkov podľa prílohy Zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
Poplatky ÚGKK SR

Rezort geodézie, kartografie a katastra SR zabezpečil zverejnenie zmlúv podľa uznesenia vlády SR č. 491/2010 na stránkach Úradu vlády SR.


Kontakty

Kontaktné údaje

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, P.O.Box 57
820 12 Bratislava 212
Tel: +4212 2081 6002
Fax:+4212 4342 8130
e-mail:
Fotografia budovy
Mapka s umiestnením úradu
Súradnice GPS: 48°09'26''N 17°10'19''E

Podateľňa

Denne 08:00 - 15:00
e-mail:

Úradné hodiny

Denne 09:00 - 14:00
e-mail