Aktuality

Oznamy

Kontakty

Aktuality

Najnovšie Všetky

Informácie pre používateľov Portálu ESKN

25.05.2022 Na základe odozvy používateľov za prvé 3 týždne prevádzky nového Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) po vypnutí staršieho Katastrálneho portálu (KaPor) sme pripravili niekoľko informácií pre používateľov. Ide o niektoré rady pri používaní Portálu ESKN alebo dôležité informácie či vysvetlenie problémov.
 

Odstávka Portálu ESKN

25.05.2022 Dňa 26.05.2021 /štvrtok/ bude v čase od 21:00 hod. do 22:00 hod. plánovaná technická odstávka Portálu ESKN /aktualizácia systému/. Z uvedeného dôvodu nebudú v uvedenom čase dostupné elektronické služby katastra nehnuteľností pre verejnosť.
Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.
 

Nové číslo GaKO

12.05.2022 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 05/2022
 

Open Data

29.04.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR zverejnil ako OPEN DATA vektorové katastrálne mapy.
 

Oznamy

Oznamy Zobraziť ďalšie

Informácie pre občanov k oblastiam najčastejšie kladených otázok ohľadne Portálu ESKN

Bližšie informácie v prílohe (pdf súbor).

Informácia o pripravovanom odstavení Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk

List odborným komorám. Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že sa nám spoločne podarí nasadnúť do nového modernejšieho vlaku elektronizácie katastra nehnuteľností a s funkciami portálu ESKN budete spokojní. V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii, najmä pokiaľ vznikne z Vašej strany potreba otestovania funkčnosti a kompatibility jednotlivých elektronických služieb vo Vašich agendových systémoch. Bližšie informácie v prílohe (pdf súbor).

Upozornenie

Upozorňujeme na klamlivé webové stránky, ktoré zverejňujú  údaje o katastri nehnuteľností. ÚGKK SR nie je správcom alebo prevádzkovateľom týchto webových stránok a nezodpovedá za obsah a ani za správnosť zverejnených údajov. ÚGKK SR je prevádzkovateľom nasledujúcich portálov s vyhľadávacími funkciami:
•    Portál ESKN https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/, 
•    Portál CICA https://cica.vugk.sk/, 
•    Mapový klient ZBGIS https://zbgis.skgeodesy.sk, 
•    Katasterportál https://www.katasterportal.sk/kapor/.

Koronavírus a Slovensko

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu.

Bratislava 18. decembra 2019

Reakcia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na tlačovú konferenciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu

V nadväznosti na tlačovú konferenciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa konala dňa 17.12.2019, bolo Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky doručených viacero otázok zo strany verejnosti ohľadne funkčnosti služieb a vierohodnosti údajov poskytovaných prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností (ďalej len „služby“). Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky uvádza, že predmetné služby boli uvedené do prevádzky, sú funkčné a je možné využívať ich pri komunikácii s orgánmi katastra. Informácie poskytované prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností sú priamo použiteľné na právne úkony.

Služby sú verejnosťou riadne využívané. O tejto skutočnosti svedčí aj fakt, že od 28.02.2019 bolo doručených na pracoviská katastra 436 podaní prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností. Po pripojení všetkých pracovísk katastra dňa 27.11.2019  je denne doručených priemerne 15 podaní prostredníctvom Portálu elektronické služby katastra nehnuteľností a tento počet denne narastá.

Kontaktný formulár https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/kontakt, ktorý môžu občania využívať na riešenie problémov.

Dňa 17.09.2018 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom portálu ESKN poskytovanie elektronických  služieb o novú službu „Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“. Nová služba sledovania zmien v katastri nehnuteľností je spustená v overovacej prevádzke a umožní registrovaným užívateľom sledovať zmeny uskutočnené v údajoch katastra nehnuteľností počas zvoleného časového obdobia. Služba má zaistiť informovanosť vlastníkov nehnuteľností, či iných osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam, že v katastri nehnuteľností dochádza k zmene na sledovanej nehnuteľnosti. Hlavným cieľom poskytovania služby je zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam, zapísaných v katastri nehnuteľností. Aktivovaná služba bude užívateľov automaticky informovať o tom, že na sledovanej nehnuteľnosti došlo k zmene v katastri nehnuteľností. Zmenou sa rozumie vyznačenie upozornenia, že právne vzťahy sú dotknuté zmenou (t. j. vyznačenie plomby), vykonanie vkladu, vykonanie záznamu, zápis poznámky. Služba je viazaná na aktualizáciu súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, a táto prebieha v overovacej prevádzke na dennej báze počas pracovných dní.

Služba je prevádzkovaná podľa podmienok prevádzkovania a je súčasťou portálu ESKN v časti „elektronické služby“.

Informačná povinnosť v zmysle § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR).
Bližšie informácie tu.

Ak evidujete pomalšie reakcie Katastrálneho portálu, alebo je portál vyťažený vyšším náporom používateľov využite možnosť jednoduchého vyhľadávania popisných údajov z katastra nehnuteľností prostredníctvom aplikácie CICA (Cadastral Information Correctly Applied)

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.


Kontakty

Kontaktné údaje

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, P.O.Box 57
820 12 Bratislava 212
Tel: +421940991214, +421940991215
e-mail:
Fotografia budovy
Mapka s umiestnením úradu
Súradnice GPS: 48°09'26''N 17°10'19''E

Podateľňa

Denne 08:00 - 15:00
e-mail:

Elektronická podateľňa na ÚPVS

Všeobecná agenda

Úradné hodiny

Denne 09:00 - 14:00
e-mail