Novinky

Nové číslo GaKO

14.06.2017 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 06/2017
 

Stanovisko ÚGKK SR

12.04.2017 Stanovisko ÚGKK SR k správam v médiách k používaniu štandardizovaných geografických názvov
 

Poskytovanie údajov z KN pre vyhotoviteľov geometrických plánov

07.03.2017 Dňa 20. 2. 2017 spustil ÚGKK SR v spolupráci s VÚGK bežnú prevádzku poskytovania údajov z KN pre vyhotoviteľov geometrických plánov prostredníctvom aplikácie CICA - služby geodetom (https://cica.vugk.sk/GRIS.aspx) pre všetkých držiteľov preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie. Podmienkou využívania služby je platný preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie a aktuálne údaje v centrálnom registri geodetov (http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataster-nehnutelnosti/register-geodetov/ ).
 

Prehľady spracovania ROEP

19.12.2016 Registre obnovenej evidencie pozemkov
 

TSGP ver.1.2

03.11.2015 Textové súbory geometrického plánu - automatizovaná tvorba xml - aktualizovaný súbor ver.1.2 na stiahnutie.
 

ESKN15

27.10.2015 Dňa 27.10.2015 ÚGKK SR vypublikoval 15 elektronických služieb v rámci projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností, financovaného prostredníctvom Operačného programu informatizácie spoločnosti do testovacej prevádzky.
 

Upozornenie k poplatkom za vydanie preukazu

06.10.2015 Upozornenie k poplatkom za vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie zverejené v časti Technické predpisy a iné akty riadenia
 

Oznámenie o vydaní zákona o registri adries a vykonávacej vyhlášky

16.07.2015 Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako aj vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o registri adries (ďalej len „vyhláška“).
 

Reakcia ÚGKK SR na článok Chcel pomôcť štátu s katastrom

09.07.2015 Reakcia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) na článok Chcel pomôcť štátu s katastrom na webe, ten mu ukradol nápad uverejnenému v denníku N dňa 1.7.2015 - aktualizované 9.7.2015
 

Usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015 zo dňa 06.05.2015

16.06.2015 Usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015, zo dňa 06.05.2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie a spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov
 
Strana: [1]  [2] 
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 22.02.2013