Novinky

Stavebná revolúcia

09.04.2021 Prihláste sa na štúdium na STU. Slovensko Vás potrebuje mládež. Krásne povolanie - geodet - pri ktorom nebudeš nikdy nemoderný a bude Ťa potreba aj teraz pri pozemkových úpravách či v katastri či na stavbách aj v ďalekej budúcnosti ja keď sa budú na Mesiaci i vo vesmíre vytyčovať hranice pozemkov a priestorov, lebo tie boli, sú a vždy budú.
Viac na https://www.stavebnarevolucia.sk/geodezia-a-kartografia/
 

VO - Obnova LAN infraštruktúry

24.03.2021 Ako riadny hospodári s verejným majetkom dávame transparentne verejne na známosť Oznámenie o verejnom obstarávaní na časť komunikačnej infraštruktúru v našom rezorte ÚGKK SR. Jedná sa o časť LAN a časť WIFI zariadení v predpokladanej hodnote zákazy do 170tis € a termín predkladania ponúk je do 23.04.2021 10:00h. Budeme radi ak sa prihlási čo najviac záujemcov, aby sa nám vygenerovala čo najlepšia kvalita za čo najlepšiu cenu.
Podrobnosti sú na tomto linku https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1946
 

Predbežná informácia o novele katastrálneho zákona.

18.03.2021 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (PI/2021/50)
 

Nové číslo GaKO

17.03.2021 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 03/2021
 

Operatívne pokyny pre Okresné úrady

11.01.2021 Usmernenie MV SR o poskytovaní služieb v čase mimoriadnej situácie na Okresných úradoch teda aj katastrálnych odboroch.
Pre ochranu verejného zdravia je nevyhnutné dodržiavať nasledovné: Umožniť realizovanie osobných podaní len pre občanov za účelom výkonu podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti (bod B.1.1. uznesenia č. 1/2021) výlučne v podateľni okresného úradu, resp. klientskeho centra. Ich stránkové hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 12:00 hod.
 

Verejná súťaž

05.01.2021 Začala sa verejná transparentná súťaž na KYBERNETICKÚ BEZPEČNOSŤ pre ÚGKK SR.
 

Aktuálny režim pracovísk MV SR

04.01.2021 Okresné úrady a klientske centrá
Klientske centrá, okresné úrady a vybrané útvary okresných riaditeľstiev PZ budú občanom k dispozícii počas pracovných dní v čase od 08.00 - 12.00 hod.
Na okresných úradoch budú občania môcť podať svoje žiadosti len prostredníctvom podateľne.
Osobne konzultovať svoje požiadavky budú môcť len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s vedúcim príslušného odboru.
 

Usmernenie MV SR VI/12

19.12.2020 V súvislosti s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/12/2020 zo dňa 18.12.2020 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky informuje verejnosť o prijatí opatrení týkajúcich sa poskytovania služieb katastrálnymi odbormi okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike s účinnosťou od 21. decembra 2020.
Realizovanie osobných podaní občanmi je možné výlučne v podateľni okresného úradu, resp. klientskeho centra. Ich stránkové hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 12:00 hod.
 

Obmedzenia pri poskytovaní služieb na OÚ Rožňava a Komárno

15.12.2020 Obmedzenia pri poskytovaní služieb na OÚ Rožňava a Komárno spôsobené personálnym výpadkom niektorých zamestnancov v súvislosti s ochorením na Covid-19.

OÚ Rožňava – agenda katastra
Bude fungovať len podateľňa, a to v obmedzenom režime.

OÚ Komárno – agenda katastra
Oznámenie o skrátení úradných hodín od 8:00 do 12:00 pre všetky pracovné dni až do odvolania.
 

Článok na zive.sk

07.12.2020 Šéf katastra: Nemyslím si, že by sme mali za e-kataster vracať ďalšie eurofondy
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 05.02.2019