Vyhlásenie o prístupnosti

Portál skgeodesy.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.312/2010 Z.z..

Portál skgeodesy.sk dosiahol na základe monitorovania štandardov pre informačné systémy verejnej  najvyššiu úroveň prístupnosti.

Portál ako taký je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 01.06.2016