Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:17. Elektronický terminologický slovník | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


17. Elektronický terminologický slovník

V roku 2014 bola zriadená Terminologická komisia ako poradný orgán predsedníčky ÚGKK SR na posudzovanie a tvorbu slovenskej terminológie pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra. V roku 2015 začal ÚGKK SR s prípravou webovej aplikácie Terminologického slovníka. Aplikácia je zatiaľ v testovacej verzii, jej sprístupnenie je plánované v  1. štvrťroku 2016 . Slovník bude priebežne aktualizovaný a umožní jednoduché vyhľadávanie hesiel podľa abecedy. Cieľom tejto služby je prispieť k zjednoteniu a správnemu používaniu odborných termínov vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v interných predpisoch, ktorých vydavateľom alebo spoluvydavateľom je ÚGKK SR.

 

Aktualizované 03.02.2016