Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:20. Centrálne vydávanie preukazov na vstup do dokumentácie | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014   20. Centrálne vydávanie preukazov na vstup do dokumentácie

20. Centrálne vydávanie preukazov na vstup do dokumentácie

Po reforme štátnej správy, kedy krajské a okresné pracoviská katastra prešli do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, bolo potrebné usmerniť spôsob a kompetencie pri vydávaní preukazov na vstup do štátnej dokumentácie. Pred reformou štátnej správy vydávali preukazy správy katastra v sídle kraja. Usmernením bola táto kompetencia prenesená na ÚGKK SR, čo umožňuje centrálnu evidenciu o vydaných preukazoch a ich platnosti ako aj zamedzenie viacnásobného vydávania preukazov tej istej osobe. V roku 2014 ÚGKK SR vydal 327 preukazov. Centrálny register geodetov, ktorý obsahuje aj údaje o vydaných preukazoch, je prístupný na webovom sídle úradu.

Aktualizované 28.04.2015