Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Lustrácie | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Lustrácie

Vyhľadávanie údajov z ISKN  podľa identifikovaného vlastníka alebo inej oprávnenej  osoby (Lustrácia)

Dňom 18.09.2017 vykonáva lustráciu Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

http://www.gku.sk/gku/aktuality/vyhladavanie-udajov-z-databazy-informacneho-systemu-katastra-nehnutelnosti.html

Prístup do Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností za účelom LUSTRÁCIE

Prístup do Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností za účelom LUSTRÁCIE prideľuje dňom 01.01.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava na základe uzavretej dohody medzi oprávneným subjektom a Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava.

 

 

 

Aktualizované 23.03.2022