Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2016   14. PCC (Permanent Committee on Cadastre in the European Union)

14. PCC (Permanent Committee on Cadastre in the European Union)

V rámci Predsedníctva SR Rade Európskej únie (EÚ) rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov aj predsedníctvo v Stálom výbore pre kataster v EÚ. Počas polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady. Pri tejto príležitosti ÚGKK SR ako predseda PCC, zorganizoval v novembri 2016 medzinárodnú katastrálnu konferenciu. Spoluorganizátormi konferencie boli združenia EULIS (European Land Information Service) a EuroGeographics. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia národných mapovacích a katastrálnych autorít prevažne z EÚ a ďalší delegáti (85 delegátov z 22 krajín Európy) naviazaní na sektor katastra a registrácie práv k nehnuteľnostiam. Katastrálna konferencia s názvom „Spoločná konferencia PCC, EuroGeographics - CLRKEN a EULIS“ sa konala 17. – 18. novembra 2016. Hlavnou témou stretnutia bola „Úloha katastra nehnuteľností a interakcia s partnermi“.

Aktualizované 05.02.2017