Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2015   5. Mapový portál katastra nehnuteľností

5. Mapový portál katastra nehnuteľností

 

 

 

Aplikácia Mapka zobrazuje údaje zo súboru geodetických informácií a vybrané údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností v rozsahu celej Slovenskej republiky. Pokrytie vektorovými katastrálnymi mapami je v rozsahu 100 % územia SR, pokrytie mapami určeného operátu je na cca 90 % územia SR, pričom denne pribúdajú ďalšie lokality s platnou VMUO. ÚGKK SR sprístupnil aplikáciu v testovacej prevádzke od 1.7.2015. Od 1.1.2016 je aplikácia mapka v rutinnej prevádzke dostupná aj zo zahraničia.

Aplikácia vznikla na základe neustále stupňujúceho sa dopytu verejnosti po údajoch KN a aj (nie len) z dôvodu umožniť prehliadanie a vyhľadávanie údajov z ISKN na všetkých platformách operačných systémov a vo všetkých bežne dostupných webových prehliadačoch. Cieľom aplikácie Mapka je umožniť rýchle vyhľadávanie a zobrazovanie  údajov KN spolu s údajmi niektorých iných tematických vrstiev (napr. družicové snímky, mapy uličnej siete, topografické mapy, sieť adresných bodov, ortofotomapy a pod.) bez nutnosti inštalovať akékoľvek zásuvné moduly (pluginy) do webového prehliadača.

 

 

 

Aktualizované 03.02.2016