Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2015   2. Skvalitňovanie tvorby a aktualizácia vektorovej katastrálnej mapy

2. Skvalitňovanie tvorby a aktualizácia vektorovej katastrálnej mapy

V nadväznosti na rozdelenie VKM na tri skupiny podľa spôsobu ich aktualizácie (pozri Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2013) bola do konca roku 2014 vyhlásená platnosť všetkých súborov VKM. Ide o historický medzník v katastri nehnuteľností na Slovensku. Skutočnosť, že k 31. 12. 2014 je celé územie Slovenskej republiky pokryté VKM znamená nielen existenciu digitálnej mapy v príslušnom k. ú. alebo v jeho časti, ale súčasne aj jej aktuálnosť. Pokrytie celého územia Slovenska vektorovými katastrálnymi mapami výrazne zvýšilo komfort v poskytovaní elektronických služieb katastra. Prehľady o druhoch VKM:

 

 

 

Aktualizované 03.02.2016