Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2015   13. Poskytovanie výpisov z listov vlastníctva prostredníctvom IOM Slovenskej pošty

13. Poskytovanie výpisov z listov vlastníctva prostredníctvom IOM Slovenskej pošty

Okresné úrady, katastrálne odbory už v roku 2015 poskytovali služby súvisiace s vydávaním výpisov z listu vlastníctva na právne úkony prostredníctvom pracovísk Integrovaných obslužných miest prevádzkovaných v prostredí Slovenskej pošty. Zároveň sa vykonávajú prípravné práce pre poskytovanie tejto služby aj prostredníctvom Integrovaných obslužných miest zriaďovaných Ministerstvom financií SR. Za rok 2015 bolo prijatých 22 658 objednávok, z toho 22 648 bolo vybavených.

 

Aktualizované 03.02.2016