Preskočiť na obsah


18. Elektronické kolky

Prijatím zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli papierové kolkové známky nahradené elektronickými kolkami (eKolok) a Potvrdeniami pre evidenciu poplatku tzv. nominálne kolky. ÚGKK SR zabezpečil zavedenie systému evidencie týchto úhrad v aplikáciách používaných KO OÚ v prepojení s Modulom správy poplatkov ako súčasti centrálneho systému správy poplatkov.

 

Aktualizované 28.04.2015