Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Názvy vrchov, dolín, priesmykov a sediel | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Názvy vrchov, dolín, priesmykov a sediel

Štandardizované názvy vrchov, dolín, priesmykov a sediel sú zverejnené v abecedne usporiadaných zoznamoch. Predmetom štandardizácie sú názvy. Hodnoty nadmorských výšok uvádzané v zoznamoch názvov majú výlučne informatívny charakter; ich presnosť závisí od spôsobu určenia alebo od zdroja, z ktorého boli získané. Vo väčšine prípadov boli výšky, hlavne vrchov, prevzaté z výšok určených trigonometrickým meraním výšok geodetických bodov v trigonometrickej sieti.
Podľa najnovšieho digitálneho modelu reliéfu DMR 5.0. plánujeme vykonať spresnenie hodnôt nadmorských výšok. 
Štandardizovaný názov je v zmysle § 18  zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii  v znení neskorších predpisov záväzný pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.
Databáza geografických názvov bola vytvorená na podklade vydaných publikácií Geografické názvy okresu.... (všetky okresy SR). Súčasťou vydaných publikácií boli podkladové mapy s približnou lokalizáciou objektov, dnes na zobrazovanie geografických objektov slúži geoportál. Databáza geografických názvov neobsahuje názvy všetkých objektov, výber teda nie je konečný, lebo v podklade, z ktorého sa vychádzalo, často neboli pomenované aj významnejšie objekty. Úrad preto vítame podnety na doplnenie a štandardizáciu ďalších názvov alebo na opravu nesprávnych údajov. Po posúdení podnetov, prípadnej úprave a štandardizácii podľa stanovených pravidiel tieto názvy môžu prispieť k rozšíreniu zverejneného obsahu.
Zoznamy obsahujú aj variantné názvy, ktoré slúžia výlučne ako pomôcka pri vyhľadávaní. Do zoznamov sa doplnili z dostupných mapových podkladov. Po zistení ďalších podôb variantných názvov sa bude stĺpec s variantnými názvami ďalej dopĺňať.

Posledná aktualizácia 03.05.2021.


Údaje poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/.

 

Aktualizované 03.05.2021