Preskočiť na obsah


Názvy mimozemských objektov

Publikácia Slovenské vžité názvy mimozemských objektov a zdanlivých obrazcov na oblohe obsahuje aktualizovaný zoznam vžitých slovenských názvov mimozemských objektov a zdanlivých objektov na oblohe a nadväzuje na zoznam slovenských názvov mimozemských objektov vydaný v roku 1976. Cieľom publikácie je ustálenie správneho písania tohto druhu názvov podľa pravopisných a gramatických pravidiel spisovnej slovenčiny. Predmetom štandardizácie boli iba slovenské podoby názvov.

 

Aktualizované 07.12.2015