Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Názvy hradov a zámkov | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Názvy hradov a zámkov

Zoznam hradov a zámkov bol vytvorený na základe publikácie Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, ktorú vydal Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1990, schvaľovacie číslo P-165/1990. V zozname sú zverejnené štandardizované podoby názvov,  ktoré sú podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov záväzné na používanie. Kategórie názvov ako sú hrad, zámok, zrúcanina, kláštor boli do zoznamu doplnené na základe súčasného poznania. V zozname sa okrem štandardizovaného názvu  nachádza číslo rozhodnutia o štandardizácii, predchádzajúca štandardizovaná podoba názvu, ďalšie historické názvy s  rokom používania, stručný opis objektu a lokalizácia. V druhej časti zoznamu sú zverejnené aj názvy zaniknutých objektov.

Úvod
Názvy hradov a zámkov
Terminologický slovník

Aktualizované 10.09.2020