Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Novinky | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Novinky

Open data

03.11.2021 Dnes na pôde úradu prebehlo rokovanie so zástupcami MIRRI a Slovensko.Digital o postupnom otváraní dát z ÚGKK SR.
 

Nová verzia ZBGIS

29.10.2021 GKÚ pre Vás pripravilo novú verziu geoportálu ZBGIS 4.5 s nasadením od 28.10.2021 s množstvom noviniek.
 

Oznam pre geodetov

27.10.2021 Od 27.10.2021 je spustená nová služba pre všetkých držiteľov preukazu geodeta, ktorá upozorňuje na blížiaci sa koniec platnosti preukazu
 

Nový príkaz predsedu úradu

08.10.2021 Príkaz predsedu ÚGKK SR č. PRP _UGKK SR_26/2021 zo dňa 8. októbra 2021 o povinnosti zasielať oznámenie o nadobúdaní nehnuteľností cudzím štátom
 

Skvalitnenie údajov SGI tvorbou implementovaných máp

13.09.2021 Spustenie verejného obstarávania na tvorbu Vektorovej katastrálnej mapy implementovanej na podklade Transformovanej mapy a Súboru prevzatých meraní - bližšie informácie v časti Kataster nehnuteľností\Aktuality
 

Katastrálny portál

10.09.2021 Aktuálna informácia ku grafickej časti (zobrazovanie máp) Katastrálneho portálu (www.katasterportal.sk)
 

Nová verzia ZBGIS-Geoportálu

10.09.2021 Vážení občania odborná i laická verejnosť, GKÚ nasadil novú verziu "ZBGIS-Geoportálu" - verzia 4.4.
Doplnené boli mnohé funkcie, ktoré môžete využívať a to: Porovnanie máp v témach Základná mapa, Kataster nehnuteľností, Terén a Archív, doplnená funkcia Meranie v 3D zobrazení tém Základná mapa, Kataster nehnuteľností a Terén, doplnená funkcia Rez vrstvami v 3D zobrazení tém Základná mapa, Kataster nehnuteľností a Terén, doplnenie podporovaných formátov Pridanie vrstvy zo súboru o GeoPackage, SpatialLite a SQLite, doplnenie možnosti zdieľania Zdieľanie mapy prostredníctvom QR kódu alebo HTML, doplnenie funkcie Zobraziť Vašu polohu v mobilnom zariadení s orientáciou zariadenia, Vytvorený nový formulár pre oznamovanie nedostatkov a žiadostí na odstránenie Referenčných geodetických bodov Žiadosti a oznámenia, doplnený atribút Ťiažové zrýchlenie (S-Gr95) vo vrstvách Referenčných geodetických bodov téma Geodetické základy, doplnené a aktualizované predvolené vrstvy Geológia (ŠGÚDŠ).
Prajeme Vám veľa úžitku z nových funkcií nášho najviac navštevovaného Portálu.
 

Koncepcia rozvoja rezortu ÚGKK SR na roky 2021-2025

13.05.2021 V sekcii Koncepcie (http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/koncepcie/) úrad zverejnil Koncepciu rozvoja rezortu ÚGKK SR na roky 2021-2025
 

Portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností KaRepoS

27.04.2021 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že bol spustený do overovacej prevádzky portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností KaRepoS (Katastrálne reporty Slovenska) prístupný na adrese https://karepos.vugk.sk/
Portál poskytuje nadštandardné služby výpisu pre vlastníkov - FO a PO nad celým územím SR, ktorých základná forma je súčasťou portálu Elektronických služieb katastra nehnuteľností.
 

Stavebná revolúcia

09.04.2021 Prihláste sa na štúdium na STU. Slovensko Vás potrebuje mládež. Krásne povolanie - geodet - pri ktorom nebudeš nikdy nemoderný a bude Ťa potreba aj teraz pri pozemkových úpravách či v katastri či na stavbách aj v ďalekej budúcnosti ja keď sa budú na Mesiaci i vo vesmíre vytyčovať hranice pozemkov a priestorov, lebo tie boli, sú a vždy budú.
Viac na https://www.stavebnarevolucia.sk/geodezia-a-kartografia/
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Aktualizované 05.02.2019