Preskočiť na obsah


Slovensky   Novinky   Nová verzia ZBGIS

Nová verzia ZBGIS

Zmeny vo verzii 4.5 (28.10.2021)

Novinky

Doplnená funkcia identifikácie objektov Pridanej vrstvy zo súboru,
Doplnená funkcia Priblížiť a vycentrovať objekt v mape pri identifikovaných objektoch v okne Informácie z mapy,
Doplnená podkladové mapy ZBGIS, ZBGIS ŠEDÁ a SATELITNÁ v téme Geografické názvoslovie,
Doplnená skupina vrstiev Geografické názvy SR v téme Geografické názvoslovie s vrstvami:
Geografický názov,
Variantný názov,
Historický názov.
Doplnená nové vrstvy v skupine Geografické názvy sveta v téme Geografické názvoslovie:
Názvy riek,
Názvy prieplavov,
Názvy prielivov,
Názvy zálivov a zátok,
Názvy ostrovov,
Názvy súostroví.
Zmeny v téme Archív:
Doplnená vrstva Technicko-hospodárska mapa 1:5 000,
Doplnený klad mapových listov Klad ML 1:5 000 v skupine Klady mapových listov,
Doplenené vrstvy v skupine Štátna mapa odvodená 1:5 000:
ŠMO5 - 1. vydanie čierno-biele,
ŠMO5 - ďalšie vydania čierno-biele,
ŠMO5 - ďalšie vydania farebne.
Odstránená vrstva ŠMO5 - 2. vydanie v skupine Štátna mapa odvodená 1:5 000,
Doplnená vrstva ZM 25 v skupine Základná mapa SR,
Doplnená funckie Export údajov ŠMO5 Raster – ďalšie vydania čierno-biele.
Prepojenie Rezortnej transformačnej služby RTS a Mapového klienta ZBGIS - zobrazenie transformovaných bodov a súborov v Mapovom klientovi:
bod,
ESRI Shapefile,
VGI,
TXT/CSV.
Aktualizovaná vrstva Mračná bodov v téme 3D Terén - hrady a zámky SR.


Zmeny

Upravené vyhľadávanie fyzických osôb v téme Kataster nehnuteľností - vyhľadajú sa všetky fyzické osoby podľa zadaného priezviska v rámci obce/katastrálneho územia.

Mapový klient ZBGIS

Aktualizované 23.03.2022