Preskočiť na obsah


Slovensky   Novinky   Oznam pre geodetov

Oznam pre geodetov

Od 27.10. 2021 je sfunkčnená nová služba, ktorá každému geodetovi evidovanému v centrálnom registri geodetov zašle notifikáciu o blížiacom sa skončení platnosti preukazu geodeta. Notifikáciu služba zasiela 60 dní, následne 45 dni a v deň skončenia platnosti preukazu. Geodet v uvedených časových intervaloch dostane SMS správu a email, ktorý obsahuje postup vydania nového preukazu geodeta.

Pre vydanie nového preukazu geodeta postupujte podľa Usmernenia ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2019, zo dňa 20. 09. 2019, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu geodeta (pdf).

Žiadosť o vydanie nového preukazu (pdf).

Aktualizované 23.03.2022