Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:ZB GIS | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


ZB GIS

Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS) je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra, ktorý tvorí a prevádzkuje Úrad geodézie kartografie a katastra na základe zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

ZB GIS je priestorovou objektovo orientovanou bázou údajov, ktorá je referenčným základom národnej infraštruktúry priestorových informácií. Vytvára lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu tematických nadstavbových geografických informačných systémov a je záväzný pre tvorbu štátnych základných a štátnych tematických mapových diel.

Účelom budovania ZB GIS je vytvorenie základu relevantných priestorových informácií o území Slovenskej republiky (SR) v systéme umožňujúcom ich uchovávanie, aktualizáciu, manipuláciu, analýzy a zobrazovanie.

ZB GIS tvoria údaje a metaúdaje o priestorových objektoch krajiny, ich priestorových a tématických atribútov a vzájomných väzbách. Rozsah údajov o objektoch spravovaných v rámci ZB GIS určuje katalóg tried objektov KTO ZB GIS. KTO  bol vytvorený s cieľom čo najlepšie vystihnúť národné prostredie a jeho špecifiká a aj v súčasnosti ostáva jeho obsahová štruktúra otvorená. Logická štruktúra katalógu, ako aj objektová a atribútová špecifikácia, dodržuje kódovanie FACC podľa DIGESTu.

Zobrazenie údajov ZBGIS a KN

polo

Ukážka z katalógu objektov

Katalóg tried objektov ZB GIS (verzia 2022.00 pdf)

Inštruktážne video použitia Agro vrstiev MPRV SR v Mapovom klientovi ZB GIS (formát mp4, 09/2023)

 

Aktualizované 18.09.2023