Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Operatívne pokyny pre Okresné úrady | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   Novinky   Operatívne pokyny pre Okresné úrady

Operatívne pokyny pre Okresné úrady

Usmernenie MV SR o poskytovaní služieb v čase mimoriadnej situácie na Okresných úradoch teda aj katastrálnych odboroch.
Pre ochranu verejného zdravia je nevyhnutné dodržiavať nasledovné:  Umožniť realizovanie osobných podaní len pre občanov za účelom výkonu podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti (bod B.1.1. uznesenia č. 1/2021) výlučne v podateľni okresného úradu, resp. klientskeho centra. Ich stránkové hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Operatívne pokyny pre Okresné úrady Ročník 2021, 8. január 2020, Čiastka 2 (formát pdf)

Aktualizované 11.01.2021