Preskočiť na obsah


Faktúry 2012

Január 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0494-11 2.1.2012 Nova Servis Upratovacie práce 16,60
DF-0495-11 3.1.2012 STORIN s.r.o. moritoning medií 300,00
DF-0496-11 3.1.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 186,28
DF-0497-11 5.1.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0498-11 5.1.2012 KRAKEN s.r.o. Strážna služba 2 958,00
DF-0499-11 9.1.2012

Slovak Telekom a.s.

Poplatky za telefón

89,75
DF-0500-11 9.1.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telefón 1 493,17
DF-0501-11 9.1.2012 KANVOD s.r.o. Prenájom kancelárskych priestorov 199,16
DF-0502-11 9.1.2012 STRABAG s.r.o. hygienické potreby 95,04
DF-0503-11 17.1.2012 Poradca podnikateľa s.r.o. Finančný spravodajca 42,38
DF-0504-11 17.1.2012 GKÚ Bratislava Energie 5 245,10
DF-0505-11 18.1.2012 Bayern Center s.r.o. Umývanie,čistenie vozidiel 12/2011 160,22
DF-0506-11 18.1.2012 Slovanet a.s. Poplatky za telefóny 454,31
DF-0507-11 18.1.2012 Autoservis-Hilka Ročná prehliadka-oprava 327,46
DF-0001-12 3.1.2012 ajfa+avis s.r.o Predpl. Mzdová účtovníčka 2012 49,00
DF-0002-12 13.1.2012 NESS Slovensko a.s. Softvérová podpora-KaPor 12 447,72

DF-0003-12

13.1.2012 NESS Slovensko a.s. Servisné služby- KaPor 6 227,84
DF-0004-12 13.1.2012 NESS Slovensko a.s. Servisná podpora,rozš. KaPor 20 707,32
DF-0005-12 19.1.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 196,18
DF-0006-12 20.1.2012 HM-STAV-E.Hamar Projektová dokumentácia 2 994,00
DF-0007-12 20.1.2012 NetPoint s.r.o. Predaj kolkových známok 35 297,23
DF-0008-12 23.1.2012 Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telefón 23,86

návrat na začiatok

Február 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0009-12 1.2.2012 Nova Servis Upratovacie práce 1/2012 16,60
DF-0010-12 3.2.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 798,78
DF-0011-12 3.2.2012 STORIN s.r.o. Monitoring médií 1/12 300,00
DF-0012-12 7.2.2012 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora 19 266,00
DF-0013-12 7.2.2012 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora 4 798,67
DF-0014-12 7.2.2012 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora 1 717,61
DF-0015-12 7.2.2012 KRAKEN s.r.o. Strážna služba 1/2012 2 958,00
DF-0016-12 7.2.2012 STRABAG s.r.o. Hygienické potreby 164,16
DF-0017-12 7.2.2012 EURO-RT s.r.o. Oprava tlačiareň 231,78
DF-0018-12 7.2.2012 BAD s.r.o. Ubytovanie 2 224,80
DF-0019-12 8.2.2012 DOXX s.r.o. Stravné lístky 7 642,48
DF-0020-12 8.2.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telefón 85,86
DF-0021-12 8.2.2012 Úrad PSVR Energie 155,22
DF-0022-12 9.2.2012 KPÚ v Košiciach Nákl. za prevádzku-energie 96,24
DF-0023-12 9.2.2012

KPÚ v Košiciach

Nákl. za prevádzku-energie

108,44
DF-0024-12 9.2.2012 OFPRINT s.r.o. Vizitky 30,00
DF-0025-12 9.2.2012 EURO-RT s.r.o. Toner 1 218,98
DF-0026-12 10.2.2012 NESS Slovensko a.s. Servisné služby-KaPor 6 227,84
DF-0027-12 10.2.2012 Autoservís-Hilka Ročná prehl.,oprava vozidla 70,61
DF-0028-12 10.2.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telefón 1 457,22
DF-0029-12 7.2.2012 Academia Istropolitana Nova Anglický jazyk 252,00
DF-0030-12 13.2.2012 Slovanet a.s. Poplatky za telefóny 427,70
DF-0031-12 13.2.2012 Slovanet a.s. Popl.za prelož.služby 47,80
DF-0032-12 14.2.2012 NetPoint s.r.o. Vysporiadanie pohľadávok 78,75
DF-0033-12 14.2.2012 NetPiont s.r.o. Predaj kolkových známok 3 841,98
DF-0034-12 15.2.2012 Autoservis-Hilka Ročná prehl.,oprava vozidla 230,33
DF-0035-12 17.2.2012 FY-H-K-H,Hamar Rekonštrukčné práce v budove 2 442,00
DF-0036-12 17.2.2012 HM SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0037-12 17.2.2012 GZ REALa.s. Za prevádzku budovy 637,75
DF-0038-12 17.2.2012 Bayern Center s.r.o. Umývanie,čistenie vozidiel 1/2012 221,41
DF-0039-12 21.2.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 505,84
DF-0040-12 21.2.2012 DOXX s.r.o. Stravné lístky 7 642,48
DF-0041-12 21.2.2012 Poradca podnikateľa s.r.o. Zbierka zákonov SR ročník 2011 100,32
DF-0042-12 21.2.2012 STRABAG s.r.o. Upratovacie práce 1 220,50
DF-0043-12 22.2.2012 GKÚ Bratislava Energie 4 920,11
DF-0044-12 23.2.2012 BOSCH Service-Hilka Oprava vozidla 280,73
DF-0045-12 23.2.2012 BOSCH Service-Hilka Oprava vozidla 23,06
DF-0046-12 23.2.2012 BOSCH Service-Hilka Oprava vozidla 83,41
DF-0047-12 23.2.2012 Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telefón 23,86
DF-0048-12 23.2.2012 Hotel Bonbón Poskytnutie služby 212,60
DF-0049-12 27.2.2012 BOSCH Service-Hilka Oprava vozidla 26,40
DF-0050-12 27.2.2012 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora 1 717,61

návrat na začiatok

Marec 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0051-12 1.3.2012 NOVA SERVIS Upratovacie práce 16,60
DF-0052-12 2.3.2012 NetPoint, s.r.o. Vysporiadanie pohľadávok 78,75
DF-0053-12 2.3.2012 JUDr.Hrtko Vladimír Poradenské služby 47 378,40
DF-0054-12 5.3.2012 STORIN spol. s r.o. Monitoring médií 300,00
DF-0055-12 6.3.2012 BONET Group s.r.o. Súprava tonerov 408,00
DF-0056-12 6.3.2012 Vesmír s.r.o. Záloha časopis GAKO 1 200,00
DF-0057-12 7.3.2012 KRAKEN s.r.o. Strážna služba 2 804,88
DF-0058-12 7.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telefón 91,63
DF-0059-12 8.3.2012 Academia Istropolitana Nova Kurz anglického jazyka 462,00
DF-0060-12 8.3.2012 HM SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0061-12 8.3.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 742,30
DF-0062-12 9.3.2012 NESS Slovensko Servisné služby-KaPor 6 227,84
DF-0063-12 9.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telefón 1 487,23
DF-0064-12 13.3.2012 Slovanet a.s. Poplatok za telefón 422,33
DF-0065-12 13.3.2012 Inštitút pre VS BA Seminár 41,50
DF-0066-12 15.3.2012 Asseco Solutions Systémová podpora 1 717,61
DF-0067-12 15.3.2012 Net Point s.r.o. Vyúčtovanie kolkových známok 4 702,00
DF-0068-12 16.3.2012 VGD-AVOS TAX k.s. Poskytnutie služby-prieskum 11 544,00
DF-0069-12 16.3.2012 VGD-AVOS TAX k.s. Analýza-Indexácia 7 176,00
DF-0070-12 16.3.2012 FY-H-K-H-J.Hamar Rekonštrukčné práce 1 836,00
DF-0071-12 16.3.2012 BOSCH Service-Hilka Umývanie vozidiel 153,25
DF-0072-12 16.3.2012 Centire s.r.o. Org. procesná analýza 16 200,00
DF-0073-12 19.3.2012 GKÚ Bratislava Energie 6 313,98
DF-0074-12 20.3.2012 STRABAG s.r.o. Upratovanie 1 220,50
DF-0075-12 20.3.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 481,12
DF-0076-12 20.3.2012 VEVE , s.r.o. Kurzy AJ 434,00
DF-0077-12 21.3.2012 SHARK Online, a.s. Siaťový adaptér 20,16
DF-0078-12 22.3.2012 Pneumotive s.r.o. Pneu Continental 135,00
DF-0079-12 26.3.2012 Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telefón 23,86
DF-0080-12
DF-0081-12 26.3.2012 EMM International Servis výpočtovej techniky 491,04
DF-0082-12 2.3.2012 Castle Restaurant s.r.o. Poskytnutie služby 401,20

návrat na začiatok

Apríl 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0083-12 2.4.2012 NetPoint s.r.o. Poskytnutie služby 1 081 275,96
DF-0084-12 2.4.2012 NetPoint s.r.o. Vysporiadanie pohľadávok 78,75
DF-0085-12 30.3.2012 STRABAG s.r.o. Dodanie tovaru-toalet.potreby 253,85
DF-0086-12 2.4.2012 BOSCH Service-HILKA Oprava vozidla 496,45
DF-0087-12 2.4.2012 Veselka Dušan Papier LYRE COP A4 696,60
DF-0088-12 3.4.2012 Slov.spol.geodetov a kartografov Vyhot.podkladov expertmi SSGK 2 100,00
DF-0089-12 3.4.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 717,26
DF-0090-12 3.4.2012 STORIN s.r.o. Monitoring médií 300,00
DF-0091-12 5.4.2012 GESTUM legal v.o.s. Vypracovanie analýzy-SKPOS 3 600,00
DF-0092-12
DF-0093-12 10.4.2012 AGEM computers s.r.o. Počítačové vybavenie 112,44
DF-0094-12 10.4.2012 NOVA SERVIS Upratovacie práce 16,60
DF-0095-12 10.4.2012 Academia Istropolitana Nova Kurz anglického jazyka 462,00
DF-0096-12 10.4.2012 KRAKEN s.r.o. Strážna služba 2 985,84
DF-0097-12 10.4.2012 Asseco Solutions , a.s. Systémová podpora 1 717,61
DF-0098-12 11.4.2012 Slovak Telekom Poplatky za telefón 83,38
DF-0099-12 11.4.2012 Slovak Telekom Poplatky za telefón 1 435,07
DF-0100-12 11.4.2012 Poradca podnikateľa Zbierka zákonov 100,00
DF-0101-12 11.4.2012 Qcomp s.r.o. Bateria do notebooku 175,00
DF-0102-12 12.4.2012 IMPA Bratislava Osobné motorové vozidlo 8 652,98
DF-0103-12 12.4.2012 Asseco Solutions,a.s. Progr.úprava softvéru 8 782,56
DF-0104-12 12.4.2012 Asseco Solutions,a.s. Progr.úprava softvéru 15 041,30
DF-0105-12 13.4.2012 HM SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0106-12 13.4.2012 L.K.Permanent Predplatné časopisu 34,45
DF-0107-12 13.4.2012 Slovanet , a.s. Splátka za prevádzku VPS 475 253,90
DF-0108-12 16.4.2012 Slovanet a.s. Poplatok za telefóny 532,92
DF-0109-12 16.4.2012 FY-H-K-H-J.Hamar Búracie práce 11 016,00
DF-0110-12 10.4.2012 PosAm , s.r.o. Licencie 12 818,02
DF-0111-12 17.4.2012 STRABAG s.r.o. Upratovanie 94,46
DF-0112-12 18.4.2012 GZ REAL , a.s. Náklady za prev. budovy 274,78
DF-0113-12 18.4.2012 NESS Slovensko Softvérová podpora-KaPor 12 447,72
DF-0114-12 18.4.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 319,60
DF-0115-12 18.4.2012 Slov. Červený kríž Školenie prvej pomoci 135,00
DF-0116-12 19.4.2012 Slovak Telekom Poplatky za telefón 23,86
DF-0117-12 19.4.2012 VEVE , s.r.o. Kurz anglického jazyka 2 282,00
DF-0118-12 19.4.2012 NetPoint s.r.o. Predaj kolkových známok 5 996,36
DF-0119-12 19.4.2012 GKÚ Bratislava Energie 4 743,59
DF-0120-12 19.4.2012 Vesmír s.r.o. Záloha za GAKO 800,00
DF-0121-12 19.4.2012 PROFIT-Autoškola Školenie služobných vodičov 304,00
DF-0122-12 23.4.2012 Victory sport , s.r.o. Služba 867,82
DF-0123-12 18.4.2012 NESS Slovensko Servisné služby-KaPor 6 227,84
DF-0124-12 23.4.2012 STRABAG s.r.o. Upratovacie práce 1 220,50
DF-0125-12 24.4.2012 IMPA Bratislava, a.s. Evidencia vozidla KID 35,00
DF-0126-12 24.4.2012 PORADCA s.r.o. Publikácie 1000 riešení 28,60
DF-0127-12 25.4.2012 BOSCH Service-HILKA Prezutie vozidiel 132,12

návrat na začiatok

Maj 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0128-12 2.5.2012 STORIN s.r.o. Monitoring médií 300,00
DF-0129-12 3.5.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 788,51
DF-0130-12 4.5.2012 NetPoint s.r.o. Poskytnutie služby 78,75
DF-0131-12 7.5.2012 KRAKEN s.r.o. Strážna služba 2 825,76
DF-0132-12 9.5.2012 Slovak Telekom Poplatky za telefóny 1 390,88
DF-0133-12 9.5.2012 Académia Istropolitana Nova Špec.kurz anglického jazyka 420,00
DF-0134-12 10.5.2012 Slovak Telekom Poplatok za telefón 89,75
DF-0135-12 10.5.2012 BOSCH Service-HILKA Umývanie vozidiel 448,79
DF-0136-12 11.5.2012 STRABAG s.r.o. Upratovanie 1 220,50
DF-0137-12 11.5.2012 STRABAG s.r.o. Umytie okien 22,04
DF-0138-12 11.5.2012 NESS Slovensko Servisné služby-KAPOR 6 227,84
DF-0139-12 14.5.2012 Slovanet a.s. Poplatok za telefóny 418,15
DF-0140-12 15.5.2012 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora SPIN 1 717,61
DF-0141-12 15.5.2012 PosAm s.r.o. Oprava počítača 1 474,80
DF-0142-12 16.5-2012 DOXX-stravné lístky Stravné lístky 19 097,20
DF-0143-12 21.5.2012 ŠEVT a.s. Kancelárske potreby 784,80
DF-0144-12 17.5.2012 STRABAG s.r.o. Poskytnutie služby 228,31
DF-0145-12 21.5.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 152,76
DF-0146-12 17.5.2012 NetPoint s.r.o. Predaj kolkových známok 4 975,76
DF-0147-12 21.5.2012 KPÚ v Košiciach Prevádzkové náklady 211,05
DF-0148-12 21.5.2012 KPÚ v Košiciach Prevádzkové náklady 108,44
DF-0149-12 21.5.2012 VEVE , s.r.o. kurz anglického jazyka 2 154,00
DF-0150-12 21.5.2012 BOSCH Service-HILKA Oprava vozidla 74,40
DF-0151-12 21.5.2012 BOSCH Service-HILKA Oprava vozidla 83,47
DF-0152-12 21.5.2012 SSK , Žilina Kolektívne členstvo 299,00
DF-0153-12
DF-0154-12 22.5.2012 Slovak Telekom Poplatok za telefón 23,86
DF-0155-12 22.5.2012 GKÚ v Bratislave Energie 6 136,24
DF-0156-12 23.5.2012 HM SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0157-12 23.5.2012 IURA EDITION s.r.o. Aktualizácie ASPI 12 690,00
DF-0158-12 25.5.2012 Servis chladenia , D.Nemčovič Prehliadka klimatizácie 48,00
DF-0159-12
DF-0160-12 31.5.2012 OFPRINT , s.r.o. Vizitky 40,00
DF-0161-12 31.5.2012 Qcomp, s.r.o. Adapter Dell 39,50

návrat na začiatok

Jún 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0162-12 1.6.2012 BAYERN CENTER s.r.o. Umývanie vozidiel 180,00
DF-0163-12 4.6.2012 NetPoint , s.r.o. Poskytnutslužby 78,75
DF-0164-12 4.6.2012 STORIN s.r.o. Monitoring médií 300,00
DF-0165-12 4.6.2012 PONTIS SK,s.r.o. letenka 243,86
DF-0166-12 4.6.2012 PONTIS SK,s.r.o. letenka 291,86
DF-0167-12 5.6.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 1 224,15
DF-0168-12 6.6.2012 KRAKEN s.r.o. Strážna služba 2 958,00
DF-0169-12 7.6.2012 PONTIS SK s.r.o. letenka 288,58
DF-0170-12 7.6.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatok za telefóny 1 442,83
DF-0171-12 7.6. 2012 Academia Istropolitana Nova Špeckurz.anglického jazyka 462,00
DF-0172-12 8.6.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatok za telefón 85,50
DF-0173-12 8.6.2012 NESS Slovensko a.s. Servisné služby-KaPor 6 227,84
DF-0174-12 8.6.2012 BOSCH Service-HILKA Oprava vozidla 1 291,60
DF-0175-12 11.6.2012 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora SPIN 1 717,61
DF-0176-12 11.6.2012 BOSCH Service-HILKA oprava vozidla 86,51
DF-0177-12 13.6.2012 Jozef Hamar FY-H-K-H Rekonštručné práce 14 425,00
DF-0178-12 13.6.2012 Erik Hamar-HM-STAV Rekonštručné práce 7 905,00
DF-0179-12 13.6.2012 Erik Hamar-HM-STAV Rekonštručné práce 11 700,00
DF-0180-12 13.6.2012 VEVE s.r.o. Kurz anglického jazyka 3 066,00
DF-0181-12 14.6.2012 Slovanet a.s. Telefóny 487,51
DF-0182-12 15.6.2012 HM SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0183-12 15.6.2012 HM SR Bratislava Poplachy 39,84
DF-0184-12 18.6.2012 Telefónica Slovakia Poplatok za telefóny 112,08
DF-0185-12 18.6.2012 Chladenie-Klimatizácie Servis klimatizačných zariadení 2 308,80
DF-0186-12 20.6.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 461,59
DF-0187-12 20.6.2012 NetPoint s.r.o. Predaj kolkových známok 6 238,36
DF-0188-12 21.6.2012 GKÚ Bratislava Energie 2 596,43
DF-0189-12 22.6.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatok za telefón 23,86
DF-0190-12 22.6.2012 STRABAG s.r.o. Toaletné potreby 283,85
DF-0191-12 22.6.2012 STRABAG s.r.o. Upratovanie 1 220,50
DF-0192-12
DF-0193-12 26.6.2012 Jozef Hamar FY-H-K-H Rekonštručné práce 15 152,00
DF-0194-12 27.6.2012 ÚPSVaR Malacky Popl.za umiestnenie kolkomatu 60,00
DF-0195-12 29.6.2012 KOVAL SYSTEMS a.s. Dod. a inštal.regalového systému 11 826,00

návrat na začiatok

Júl 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0197-12 2.7.2012 Dušan Veselka Toaletné potreby 35,50
DF-0198-12 2.7.2012 Agentúta NASES Všeobecné podanie 432,00
DF-0199-12 2.7.2012 M+M Market centrum Občerstvenie 79,20
DF-0200-12 2.7.2012 Vesmír s.r.o. Záloha za časopis GAKO 1 000,00
DF-0201-12 4.7.2012 CCS Slovensko Platobné karty 644,68
DF-0202-12 3.7.2012 STORIN s.r.o. Monitoring médií 300,00
DF-0203-12
DF-0204-12 6.7.2012 Diners Club CS s.r.o. Firemné karty 508,82
DF-0205-12 6.7.2012 KRAKEN s.r.o. Strážna služba 2 881,44
DF-0206-12 9.7.2012 Académia Istropolitana Nova Kurz anglického jazyka 294,00
DF-0207-12 11.7.2012 NetPoint s.r.o. Vysporiadanie pohľadávok 78,75
DF-0208-12 9.7.2012 ArcGEO s.r.o. Publikácia LASD 57,60
DF-0209-12 10.7.2012 Slovák Telekom a.s. Poplatok za telefón 86,98
DF-0210-12 10.7.2012 Slovanet a.s. Registrácia domény 43,20
DF-0211-12 10.7.2012 Slovanet a.s. Prevádzka VPS 516 986,05
DF-0212-12 10.7.2012 TECHNISERV s.r.o. Oprava snímača na svetlo 232,80
DF-0213-12 11.7.2012 HM SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0214-12 12.7.2012 NESS Slovensko a.s. Servis KaPor 12 447,72
DF-0215-12 12.7.2012 NESS Slovensko a.s. Servisné služby KaPor 6 227,84
DF-0216-12 13.7.2012 Slovanet a.s. Telefóny 412,39
DF-0217-12 13.7.2012 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora SPIN 1 717,61
DF-0218-12 13.7.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telefón 1 583,65
DF-0219-12
DF-0220-12 17.7.2012 VERLAG DASHOFER Predplatné spriev.účtovníctvom 278,34
DF-0221-12 16.7.2012 BAYERN CENTER s.r.o. Umývanie áut 86,65
DF-0222-12 18.7.2012 OFPRINT s.r.o. Vizitky,hlavičkový papier 380,00
DF-0223-12 19.7.2012 Confedent Internationál Oi Poplatok za seminár 150,00
DF-0224-12 19.7.2012 Confedent Internationál Oi Poplatok za seminár 150,00
DF-0225-12 20.7.2012 NetPoint s.r.o. Predaj kolkových známok 5 202,88
DF-0226-12 23.7.2012 OFPRINT s.r.o. Vizitky 120,00
DF-0227-12 23.7.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatok za telefón 28,64
DF-0228-12 23.7.2012 Academia Istropolitana Nova Kurz angl.jazyka 42,00
DF-0229-12 26.7.2012 Katarína Hrdá , Cabaj Knihy+poštovné 214,58
DF-0230-12 24.7.2012 GKÚ v Bratislave Energie 6 936,63
DF-0231-12 27.7.2012 KPÚ v Košiciach Prevádzkové náklady 108,44
DF-0232-12 27.7.2012 KPÚ v Košiciach Vyúčtovanie prevádzkových nákladov 108,08
DF-0233-12 30.7.2012 EURO-RT s.r.o. Toner 67,32

návrat na začiatok

August 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0234-12 2.8.2012 STORIN s.r.o. Monitoring médií 300,00
DF-0235-12 2.8.2012 ŠEVT a.s. Kopírovací papier 144,00
DF-0236-12 2.8.2012 STRABAG s.r.o. Toaletné potreby 324,19
DF-0237-12 2.8.2012 STRABAG s.r.o. Upratovanie 1 220,50
DF-0238-12 2.8.2012 PROFIT-autoškola Školenie vodičov 72,00
DF-0239-12 3.8.2012 OFPRINT s.r.o. Hlavičkový papier,obálky 115,00
DF-0240-12 3.8.2012 Martinus s.r.o. Knihy 499,69
DF-0241-12 3.8.2012 A.Kornošová-LICHTMAN Gratulačná doska s trikolorou 256,80
DF-0242-12 3.8.2012 Sunnysoft SK s.r.o. Mobilné telefóny 837,90
DF-0243-12 3.8.2012 CCS s.r.o. Platobné karty 475,42
DF-0244-12 6.8.2012 VEVE s.r.o. Kurzy angl.jazyka 1 596,00
DF-0245-12
DF-0246-12 7.8.2012 PONTIS SK s.r.o. Letenka 871,22
DF-0247-12 7.8.2012 NetPoint s.r.o. Vysporiadanie pohľadávok 78,75
DF-0248-12
DF-0249-12 8.8.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatok za telefón 83,72
DF-0250-12 8.8.2012 BAYERN CENTER s.r.o. Ručné umývanie áut 86,65
DF-0251-12 10.8.2012 NESS Slovensko a.s. Servis KaPor 6 227,84
DF-0252-12 13.8.2012 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora SPIN 1 717,61
DF-0253-12 13.8.2012 HM SR Bratislava Poplatok za poplach 19,92
DF-0254-12 10.8.2012 Slovanet a.s. Telefóny 371,04
DF-0255-12 14.8.2012 Slovanet a.s. Telefóny 1 512,00
DF-0256-12 17.8.2012 Hilka-autoservis Oprava auta 85,48
DF-0257-12 16.8.2012 HM SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0258-12 20.8.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 235,62
DF-0259-12 20.8.2012 GKÚ v Bratislave Energie 6 627,21
DF-0260-12
DF-0261-12 21.8.2012 STRABAG s.r.o. Upratovanie 1 220,50
DF-0262-12 22.8.2012 Hilka - autuservis Oprava vozidiel 392,38
DF-0263-12 23.8.2012 VEVE s.r.o. Kurz anglického jazyka 1 726,00
DF-0264-12 24.8.2012 NetPoint s.r.o. Vyúčtovanie kolkových známok 8 115,43
DF-0265-12 20.8.2012 TIMEX-K s.r.o. Pritokový ohrievač vody 119,20

návrat na začiatok

September 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0266-12 3.9.2012 PROFIT autoškola Školenie vodičov 18,00
DF-0267-12 4.9.2012 STORIN s.r.o. Monitoring médií 300,00
DF-0268-12 3.9.2012 ZELENKA Czech Republic Preklad textu 200,90
DF-0269-12 6.9.2012 KRAKEN s.r.o. Strážna služba 2 985,84
DF-0270-12 7.9.2012 STRABAG s.r.o. Hygienické potreby 324,19
DF-0271-12 7.9.2012 Academia Istropolitana Nova Kurz anglického jazyka 168,00
DF-0272-12 7.9.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatok za telefón 84,58
DF-0273-12 10.9.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 198,48
DF-0274-12 10.9.2012 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora SPIN 1 717,61
DF-0275-12 11.9.2012 VEVE s.r.o. Dobropis DPH za fa.067/12 -266,00
DF-0276-12 11.9.2012 VEVE s.r.o. Dobropis DPH za fa.063/12 -511,00
DF-0277-12 11.9.2012 VEVE s.r.o. Kurz anglického jazyka 1 809,00
DF-0278-12 11.9.2012 NetPoint s.r.o. Vysporiadanie pohľadávok 78,75
DF-0279-12
DF-0280-12 12.9.2012 NESS Slovensko a.s. Servisné služby KaPor 6 227,84
DF-0281-12 10.9.2012 Slovak telekom a.s. Poplatok za telefón 33,46
DF-0282-12 14.9.2012 HM SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0283-12 18.9.2012 CCS Slovensko Platobné karty 449,52
DF-0284-12 17.9.2012 SLOVANET a.s. Telefóny 365,95
DF-0285-12 21.9.2012 ELEKTROSPED a.s. Mobilný telefón 1 577,00
DF-0286-12 21.9.2012 STRABAG s.r.o. Upratovanie 1 220,50
DF-0287-12 21.9.2012 Telefónica Slovakia s.r.o. Poplatok za telefóny 311,44
DF-0288-12 21.9.2012 ŠEVT a.s. Kancelárske potreby 514,67
DF-0289-12 24.9.2012 NetPoint s.r.o. Predaj kolkových známok 3 628,35
DF-0290-12 27.9.2012 ŠEVT a.s. Kancelárske potreby 648,32
DF-0291-12 27.9.2012 ŠEVT a.s. Tonery 1 124,62
DF-0292-12 27.9.2012 Poradca podnikateľa s.r.o. Zbierka zákonov 2012 100,00
DF-0293-12 24.9.2012 GKÚ Bratislava Energie 2 601,95
DF-0294-12 27.9.2012 M+M Market Centrum s.r.o. Poskytnutie služby 49,50

návrat na začiatok

Október 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0295-12 2.10.2012 ŠEVT a.s. toaletné potreby 350,71
DF-0296-12 2.10.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 266,90
DF-0297-12 3.10.2012 STORIN s.r.o. Monitoring médií 300,00
DF-0298-12 4.10.2012 KRAKEN s.r.o. Strážna služba 2 853,60
DF-0299-12 4.10.2012 HILKA -autoservis Auto - STK+EK 108,00
DF-0300-12 9.10.2012 ŠEVT a.s. Kancelárske potreby 545,98
DF-0301-12 9.10.2012 DOXX-stravné lístky Stravné lístky 13 369,84
DF-0302-12 9.10.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatok za telefón 84,24
DF-0303-12 9.10.2012 NetPoint s.r.o. Vysporiadanie pohľadávok 78,75
DF-0304-12 9.10.2012 Ness Slovensko a.s. Servis KaPor 6 227,84
DF-0305-12 9.10.2012 Ness Slovensko a.s. Softvérová podpora KaPor 12 447,72
DF-0306-12 9.10.2012 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora SPIN 1 717,61
DF-0307-12 11.10.2012 Rotel s.r.o. Mibilný telefón 540,00
DF-0308-12 10.10.2012 VEVE s.r.o. Kurzy anglického jazyka 1 592,00
DF-0309-12 11.10.2012 HM SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0310-12 11.10.2012 Slovanet a.s. Prevádzka VPS UGKK 577 637,88
DF-0311-12 11.10.2012 Academia Istropolitana Nova Kurz anglického jazyka 588,00
DF-0312-12 11.10.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatok za telefón 32,26
DF-0313-12 11.10.2012 Vesmír s.r.o. záloha za časopis GAKO 1 000,00
DF-0314-12 15.10.2012 Slovanet a.s. telrfóny 445,15
DF-0315-12
DF-0316-12
DF-0317-12 18.10.2012 SOREA s.r.o. Ubytovanie účastníkov konferencie 320,00
DF-0318-12 18.10.2012 CCS Slovensko s.r.o. Platobné karty 333,60
DF-0319-12 18.10.2012 GKÚ Bratislava Energie 2 674,81
DF-0320-12 18.10.2012 Telefonica Slovakia s.r.o. Poplatky za telefóny 232,70
DF-0321-12
DF-0322-12
DF-0323-12 23.10.2012 Slovanet a.s. Zriadenie služby HA 6 000,00
DF-0324/12
DF-0325-12
DF-0326-12
DF-0327-12 26.10.2012 Bayern Center s.r.o. Umývanie vozidiel 86,65
DF-0328-12 11.10.2012 BSP Softwaredistribution a.s. Licencie 16 144,80
DF-0329-12 30.10.2012 Nakladatalství FORUM s.r.o. Seminár 94,80
DF-0330-12 30.10.2012 Alza.cz a.s. Lampa Canon 379,30
DF-0331-12 29.10.2012 Asseco Solutions a.s. Školenie 54,00
DF-0332-12 30.10.2012 PosAm , s.r.o. HDD 40K6820 307,20

návrat na začiatok

November 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0333-12 5.11.2012 CCS Slovenská spol. pre platobné karty Platobné karty 524,86
DF-0334-12 5.11.2012 STORIN s.r.o. Monitoring médií 300,00
DF-0335-12 7.11.2012 Slovak Telekom a.s. Poplatok za telefón 87,66
DF-0336-12 7.11.2012 NetPoint s.r.o. Vysporiadanie pohľadávok 78,75
DF-0337-12 7.11.2012 KRAKEN s.r.o. Strážna služba 3 013,68
DF-0338-12 7.11.2012 KPÚ v Košiciach Vyúčtovanie prev.nákldov 202,15
DF-0339-12 7.11.2012 KPÚ v Košiciach Prevádzkové náklady- preddavok 108,44
DF-0340-12
DF-0341-12 14.11.2012 IURA EDITION s.r.o. Aplikácia programu ASPY 12 690,00
DF-0342-12 8.11.2012 HM SR Bratislava Monitorovanie EZS 139,42
DF-0343-12 8.11.2012 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora 1 717,61
DF-0344-12 12.11.2012 NESS Slovensko a.s. Servisné služby-KaPor 6 227,84
DF-0345-12 14.11.2012 Slovanet a.s. Telefóny 397,58
DF-0346-12 14.11.2012 SVD group s.r.o. Sťahovanie trezoru 66,00
DF-0347-12 14.11.2012 Autoservis Hilka Výmena pneum.,opr.svetiel 162,83
DF-0348-12 14.11.2012 Autoservis Hilka Výmena pneumatík 28,32
DF-0349-12 15.11.2012 Dušan Husar-PROFIT Školenie vodičov 18,00
DF-0350-12 15.11.2012 Académia Istropolitana Nova Špecializovaný kurz anglického jazyka 672,00
DF-0351-12 20.11.2012 CCS Slovenská spol. pre platobné karty Platobné karty 202,03
DF-0352-12 20.11.2012 CGS spol. r.o. KOKEŠ licencie 2 400,00
DF-0353-12 20.11.2012 Telefónica Slovakia s.r.o. Mobilné telefóny 370,37
DF-0354-12 20.11.2012 Panoráma Šport Hotel a.s. Ubytovanie 1 095,00
DF-0355-12 20.11.2012 GKÚ v Bratislave Energie 3 811,13
DF-0356-12 23.11.2012 InterStore Group s.r.o. GPS Garnub 160,80
DF-0357-12 23.11.2012 Microsoft Slovakia s.r.o. Služby Premier Support 66 019,84
DF-0358-12 26.11.2012 Obvodný úrad Senec El. energie 40,00
DF-0359-12 26.11.2012 NetPoint s.r.o. Predaj kolkov.zn.-vyúčtovanie 9 546,48
DF-0360-12 20.11.2012 VEVE , s.r.o. Kurz anglického jazyka 1 906,50
DF-0361-12 29.11.2012 ŠEVT , a.s. Kancelárske potreby 1 017,00
DF-0362-12 29.11.2012 ŠEVT , a.s. Kancelárske potreby 1 395,58

návrat na začiatok

December 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Predmet faktúry Fakturovaná suma v €
DF-0363-12 3.12.2012 CCS Slovenská spoločnosť Platobné karty - PHM 488,92
DF-0364-12 3.12.2012 STRABAG Property s.r.o. Upratovanie 10/12 1 220,50
DF-0365-12 4.12.2012 STORIN s.r.o. Monitoring médií 300,00
DF-0366-12 3.12.2012 Slovenská pošta a.s. Predplatné PRAVDA 300,32
DF-0367-12 30.11.2012 PETIT PRESS a.s. Predplatné SME 165,00
DF-0368-12 5.12.2012 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. Predplatné Computer 2013 97,68
DF-0369-12 6.12.2012 OFPRINT s.r.o. Vizitky 80,00
DF-0370-12 6.12.2012 NetPoint s.r.o. Vysporiadanie pohľadávok 78,75
DF-0371-12 6.12.2012 KRAKEN s.r.o. Strážna služba 11/2012 2 782,08
DF-0372-12 6.12.2012 Académia Istropolitana Nova Špec.kurz.angl.jazyka 672,00
DF-0373-12 10.12.2012 Slovanet a.s. Elektronocké telekom. služieby 1 863 600,00
DF-0374-12 7.12.2012 Asseco Solutions a.s. Systémová podpora 1 717,61
DF-0375-12 7.12.2012 Slovak Telekom a.s. Faxy ÚGKK SR 84,73
DF-0376-12 7.12.2012 Poradca podnikateľa s.r.o. Zbierka zákonov 2013 225,72
DF-0377-12 7.12.2012 Poradca podnikateľa s.r.o. Fin.spravodajca 2013 39,96
DF-0378-12 10.12.2012 Andrea Kornošová - LICHTMAN Kancelárske potreby 73,44
DF-0379-12 10.12.2012 NESS Slovensko a.s. Servisné služby - KaPor 6 227,84
DF-0380-12 12.12.2012 HM SR Bratislava Monitorovanie budovy 139,42
DF-0381-12 12.12.2012 Slovanet a.s. VTS geodézia 326,15
DF-0382-12 13.12.2012 GKÚ Bratislava Energie 4 173,01
DF-0383-12 13.12.2012 Autoservis Hilka Servisná prehliadka auta 279,95
DF-0384-12 14.12.2012 VEVE , s.r.o. Skup. kurzy angl. jazyka 1 570,00
DF-0385-12 17.12.2012 Nár. agentúra pre sieť.a elektron.služby Všeobecné podanie 432,00
DF-0386-12 18.12.2012 ECOPRESS a.s. Hosp. noviny predpl. 562,50
DF-0387-12 18.12.2012 SPOJNET s.r.o. Náv.inf.koncepcie graf.dizajnu 11 994,00
DF-0388-12 19.12.2012 CCS Slovenská spol. PHM 192,05
DF-0389-12 19.12.2012 NetPoint s.r.o. Refundácia kolkov 5 427,52
DF-0390-12 13.12.2012 IURA EDITION s.r.o. Predpl. Zo súdnej praxe 86,18
DF-0391-12 13.12.2012 Poradca podnikateľa s.r.o. Predpl.Justičná Revue 112,25
DF-0392-12 20.12.2012 ŠEVT a.s. Kancelárske potreby 122,00
DF-0393-12 14.12.2012 PORADCA s.r.o. Predplatné PaM-Práce a mzdy 54,80
DF-0394-12 12.11.2012 PORADCA s.r.o. Predplatné Poradca 2013 28,40
DF-0395-12 14.12.2012 PORADCA s.r.o. Dane,účtovníctvo predpl. 56,80
DF-0396-12 14.12.2012 PORADCA s.r.o. Predplatné DÚV a P 142,80
DF-0397-12 19.11.2012 Magnet Press s.r.o. Predplatné CHIP DVD 84,84
DF-0398-12 20.12.2012 TREND epresentative Predplatné Trend 73,44
DF-0399-12 20.12.2012 Telefónica Slovakia s.r.o. Mobilné telefóny 327,51
DF-0400-12 20.12.2012 ŠEVT a.s. Kancelárske potreby 495,90
DF-0401-12 20.12.2012 M+M Market Centrum Služby 227,50
DF-0402-12 21.12.2012 eGroup Solutions a.s. Aplik. a syst. podpora 11 496,00
DF-0403-12 21.12.2012 Asseco Solutions a.s. Servisné práce APV iSPIN 6 000,00
DF-0404-12 21.12.2012 Asseco Solutions a.s. Zmluva o dielo 99 360,00
DF-0405-12 21.12.2012 KPMG Slovensko s.r.o. Realoz.služby podľa čas.plánu 29 970,16
DF-0406-12 21.12.2012 InterWay s.r.o. Vývoj a impl. riešenia portálového typu 11 995,20
DF-0407-12 21.12.2012 VEVE s.r.o Skupinové kurzy AJ 1 158,00
DF-0408-12 21.12.2012 CCS Slov.spol. PHM 106,57
DF-0409-12 21.12.2012 Slovanet a.s. Aktivácia fvs IDS 99 696,00
DF-0410-12 21.12.2012 EMM spo. s r. o. Licencia pre export údajov do PAM 120,00
DF-0411-12 27.12.2012 STRABAG Property s.r.o. Tepovanie kobercov 52,79
DF-0412-12 27.12.2012 STRABAG Property s.r.o. Upratovanie 11/12 1 220,50
DF-0413-12 27.12.2012 STRABAG Property s.r.o. Upratovanie 12/12 1 220,50
DF-0414-12 28.12.2012 NAY a.s. Nákup výp.techniky 2 908,27
DF-0415-12 28.12.2012 DOXX - Stravné lístky Stravné lístky 7 642,48
DF-0416-12 28.12.2012 ORION SLOVAKIA Svietidlá 503,78
DF-0417-12 28.12.2012 NAY a.s. USB kľúče 472,70
DF-0418-12 28.12.2012 TOPICO s.r.o. Kancelárske potreby 3 120,00
DF-0419-12 28.12.2012 TOPICO s.r.o. Tonery 7 799,88
DF-0420-12 31.12.2012 NAY a.s. Tablet 1 583,78

návrat na začiatok

Aktualizované 11.07.2013