Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Žiadosť o súčinnosť samospráv pri zvyšovaní kvality služieb poskytovaných občanom | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   Novinky   Žiadosť o súčinnosť samospráv pri zvyšovaní kvality služieb poskytovaných občanom

Žiadosť o súčinnosť samospráv pri zvyšovaní kvality služieb poskytovaných občanom

ÚGKK SR (Úrad geodézie, kartografie a katastra) a KGK (Komora geodetov a kartografov) zaslali všetkým stupňom samospráv a stavebným úradom na Slovensku spoločný osvetový list so zámerom zvýšenia odborného povedomia hlavne o grafických informáciách poskytovaných z Geoportálu, teda z Mapového klienta ZBGIS a portálu ESKN. 

Naša spoločná snaha je vedená záujmom zabezpečiť voľný prístup k čo najväčšiemu množstvu informácií, údajov a produktov, tak pre širokú laickú ako aj pre odbornú verejnosť , ktorou ste aj Vy. Na druhej strane však musíme dbať o to, aby tieto údaje a produkty boli využívané správne a primerane ich informačnej hodnote, detailu, aktuálnosti a najmä pri zohľadnení všetkých vstupov ovplyvňujúcich ich kvalitu v kontexte ich vývoja a teda , aby boli správne interpretované. 
Preto je veľmi dôležité, aby pri využívaní týchto údajov pri ich správnej interpretácií, ako podklad pre projekčnú činnosť vo výstavbe, ale aj pri výkupoch pod cesty a ich majetko-právnych vysporiadaniach, keďže ide o odbornú problematiku a nie o bezvýznamné zobrazenia „obrázky“ tak je dôležité tak ako aj pri iných odborných záležitostiach v živote spoločnosti , ale aj jednotlivca , aby boli posúdené odborníkom geodetom s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením, ako to uvádzajú v príslušných ustanoveniach Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe a aj Zákon č. 215/1995 Z.z. o Geodézií a Kartografií, ktorý potrebuje k svojej práci nielen tieto všeobecné zobrazenia z  Geoportálu, ale aj prístup do všeobecnej dokumentácie príslušných katastrálnych odborov okresných úradov v SR, kde sú uložené ďalšie odborné mapové aj listinné  podklady, ktoré k správnej interpretácií grafického zobrazenia potrebuje a tie nie sú voľne prístupné ani laikom a ani Vám a vašim pracovníkom.“

Aktualizované 23.08.2023