Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Pracovné rokovanie | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   Novinky   Pracovné rokovanie

Pracovné rokovanie

Dnes sa predstavitelia ÚGKK SR predseda Ing. Ján Mrva, podpredseda Ing. Vladimír Raškovič a riaditeľ KO Ing. Michal Leitman na pracovnom rokovaní dohodli s pánom ministrom MP SR Ing. Jánom Mičovským a so štátnym tajomníkom Martinom Feckom a generálnym riaditeľom sekcie PÚ Róbertom Čalfom, že rezort ÚGKK SR bude aktívne spolupracovať na vylepšení legislatívy a metodiky POZEMKOVÝCH ÚPRAV aj s ohľadom na krajinotvorbu a budovanie spoločných opatrení a zariadení nielen s ohľadom na hospodárenie na pôde. Preverí sa aj možnosť súčasného spracovania KPPÚ v extraviláne a intraviláne. Ďalšie stretnutie bude priamo v teréne v jednom vzorovom k.ú. Kolíňany za Nitrou, kde má SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE svoje vysunuté pracovisko a aj tam robí výskum obrábania pôdy.

Aktualizované 06.10.2020