Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Podanie oznámenia týkajúceho sa podozrenia z korupcie v rezorte ÚGKK SR | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Užitočné linky   Podanie oznámenia týkajúceho sa podozrenia z korupcie v rezorte ÚGKK SR

Podanie oznámenia týkajúceho sa podozrenia z korupcie v rezorte ÚGKK SR

Oznámenie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

V rámci boja proti korupcii v rezorte geodézie, kartografie a katastra Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky poskytuje verejnosti možnosť tu oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) a to iba v súvislosti s katastrálnym konaním. Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu musí obsahovať skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov, ako aj meno a priezvisko oznamovateľa; inak sa ním Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky nebude zaoberať. Takisto Úrad geodézie, kartografie a katastra SR bude konať len v takých prípadoch, keď v oznámení budú uvedené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol alebo je alebo bude spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov.

Aktualizované 08.03.2013