Preskočiť na obsah


Slovensky   Novinky   Výzva predsedu úradu

Výzva predsedu úradu

Predseda ÚGKK SR VYZVAL a dôrazne požiadal prednostov Okresných úradov, aby cez vedúcich Katastrálnych odborov zabezpečili z dôvodov dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania a aj z dôvodu predchádzania potenciálneho korupčného správania a aj z dôvodu zabezpečenia organizácie práce na okresnom úrade, katastrálnom odbore DODRŽIAVANIE poradia pri rozhodovaní o návrhu na vklad a vykonávaní zápisov vzniku, zmeny a zániku práv k nehnuteľnostiam formou záznamu.

Výzva na dôsledné dodržiavanie poradia pri rozhodovaní o návrhoch na vklad a vykonávaní zápisov formou záznamu (pdf)

Aktualizované 30.10.2020