Preskočiť na obsah


Slovensky   Novinky   Prestížne ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Prestížne ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Na medzinárodnej používateľskej konferencii ESRI v San Diegu (Kalifornia), ktorá sa konala  14.-18. Júla 2014, prevzal zástupca Úradu geodézie, kartografie a katastra SR ocenenie SAG, Special Achievement in GIS. SAG oceňuje víziu, iniciatívu, usilovnú prácu a inovatívne využitie technológie ESRI pre geografické informačné systémy.


Z rúk prezidenta ESRI Jacka Dangermonda tak putuje na Slovensko cena, ktorá sa udeľuje výnimočným aplikáciám geoinformačných technológií. V prípade Úradu geodézie, kartografie a katastra SR bol ocenený komplexný prístup k riešeniu zberu, správy, aktualizácie, cez kontrolu kvality až po poskytovanie referenčných priestorových údajov tzv. základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy ( ZBGIS®).

Viac informácií o cenách Special Achievement in GIS, rovnako ako popis nasadenia technológie ESRI na ÚGKK SR nájdete na webových stránkach ESRI.


 

 

 

 

 

Aktualizované 06.08.2014