Preskočiť na obsah


Slovensky   Novinky   Aktuálny režim pracovísk MV SR

Aktuálny režim pracovísk MV SR

Okresné úrady a klientske centrá
Klientske centrá, okresné úrady a vybrané útvary okresných riaditeľstiev PZ budú občanom k dispozícii počas pracovných dní v čase od 08.00 - 12.00 hod.
Na okresných úradoch budú občania môcť podať svoje žiadosti len prostredníctvom podateľne.
Osobne konzultovať svoje požiadavky budú môcť len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s vedúcim príslušného odboru.

Aktualizované 28.03.2023