Registre obnovenej evidencie pozemkov

Obnova evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.

Postup pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z plnenia zmluvných záväzkov medzi objednávateľom a zhotoviteľom registra obnovenej evidencie pozemkov KO-6434/2013-986 zo dňa 01.10.2013 + prílohy

Aktualizované: 03.06.2016

Prehľady podľa krajov:

 Prehľad za celú SR vo formáte CSV.

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: 06.06.2016