Úspešné zmeny v Informačnom systéme katastra nehnuteľností realizované v roku 2013

1. Nová komplexná technológia spravovania katastrálnych máp

2. Webová transformačná služba

3. 24-hodinová aktualizácia Katastrálneho portálu

4. Poskytovanie údajov katastra nehnuteľností úradom práce v režime on-line

5. Optimalizácia počtu súborov vektorových katastrálnych máp

6. Nová kategorizácia súborov vektorovej katastrálnej mapy

7. Evidovanie číselných meraní v katastrálnych územiach s nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou

8. Vektorové mapy určeného operátu zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

9. Registre obnovenej evidencie pozemkov

10. Optimalizácia počtu listov vlastníctva

11. Akty riadenia v roku 2013

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 12.08.2014