Obnova katastrálneho operátu

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.

16.01.2017

Oznámenie o pozastavení  zápisov vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania o obnove katastrálneho operátu v katastrálnom území Nižná Hutka, okres Košice – okolie

Prehľady podľa krajov:

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 17.01.2017