Preskočiť na obsah


Kataster v ústrety občanom

27.05.2010

Kataster v ústrety občanom 

Novinku v oblasti služieb občanom prináša Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR). Na správach katastra inštaluje  zariadenia na automatický predaj kolkov – kolkomaty – ktoré občanov odbremenia od čakania v radoch na poštách.
kolkomatPrvé automaty tohto druhu na Slovensku odovzdal predseda úradu JUDr. Štefan Moyzes do prevádzky 26. mája  2010 vo vstupných priestoroch Správy katastra pre hlavné mesto Bratislavu v Ružovej doline. Na celom svete sa používa len niekoľko tisíc podobných zariadení. U nás je kataster prvým úradom, ktorý svojim klientom  ponúka automatický predaj kolkových cenín. Ročný objem poplatkov zaplatených kolkovými známkami za služby v rezorte  prekračuje 30 miliónov €. 
Automat je schopný na počkanie vydávať kolky v celej hodnotovej škále - od 50 centov do 100 €. Počas testovacieho obdobia sa táto forma predaja stretla s pozitívnou odozvou. Odo dneška fungujú kolkomaty na troch správach katastra: v Bratislave, Malackách a v Senci. kolkomat

 


„Po zavedení elektronického katastra, ktorý bol veľkým krokom k uľahčeniu a zrýchleniu komunikácie  občanov  so správami katastra, sme automatizovaným predajom kolkov urobili ďalší posun pri zvyšovaní komfortu našich klientov. Postupne kolkomaty nainštalujeme na väčšine správ katastra.“ Povedal predseda úradu Štefan Moyzes.
27. 5. 2010 Späť na zoznam noviniek

Aktualizované 04.02.2013